Federacja Rosyjska: Prezydent Putin musi potępić morderstwo Anny Politkowskiej

EUR 46/045/2006
 Amnesty International wezwała prezydenta Władimira Putina, aby potępił morderstwo Anny Politkowskiej, pokazujac tym samym, że tego typu zbrodnie nie mogą pozostać bezkarne. Takie oświadczenie byłoby okazaniem jego wsparcia dla obrońców praw człowieka i niezależnych dziennikarzy oraz istotnej i zasadnej roli, jaką pełnią w społeczeństwie rosyjskim.
 Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International, napisała w liście do prezydenta Putina:
-Wierzymy, że taka mocna deklaracja poparcia musi wyjść z najwyższych szczebli władzy, to jest od prezydenta. Powinna ona uczynić jasnym, że ataki na niezależnych dziennikarzy i obrońców praw człowieka nie będą akceptowane, a sprawcy tych ataków szybko zostaną wykryci i osądzeni.-
Amnesty International jest wstrząśnięta i przerażona zamordowaniem dziennikarki Anny Politkowskiej, która zginęła 7 października tego roku. AI uważa, że Politkowska zginęła z powodu swojej działalności dziennikarskiej, pisania o poważnych naruszeniach praw człowieka w Czeczenii i innych regionach Federacji Rosyjskiej. Jest jasne, że to morderstwo stanowi poważny cios dla wolności słowa i niezależności mediów w Federacji Rosyjskiej.
 
-Zauważamy, że dochodzenie w sprawie morderstwa Politkowskiej zostało otwarte szybko, i że nadzoruje je prokurator generalny Jurij Czajka. Wzywamy władze rosyjskie, by zapewniły, że śledztwo to będzie szybkie, dokładne i bezstronne, a jego wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości, zaś sprawcy tego czynu – osądzeni zgodnie z prawodawstwem międzynarodowym- – powiedziała Irene Khan.
Amnesty International zauważyła również, że prezydent Putin oświadczył, iż podejmie wszelkie możliwe środki, aby znaleźć sprawców morderstwa dziennikarki, a prezydent i premier Republiki Czeczeni głośno mówili o tym morderstwie.
 
-Wierzymy jednak, że władze rosyjskie muszą zrobić jeszcze dużo więcej, aby wspierać i chronić obrońców praw człowieka i niezależnych dziennikarzy w Rosji- – powiedziała Irene Khan.
 
Amnesty International i inne rosyjskie i międzynarodowe organizacje pozarządowe w marcu tego roku, kiedy Rosja przygotowywała się do objęcia przewodnictwa Komitetu Ministrów Rady Europy, napisały do prezydenta Putina prosząc, aby wydał stanowisko popierające obrońców praw człowieka i niezależne media. W lipcu tego roku spotkał się on z rosyjskimi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi – w tym także z Amnesty International – podczas spotkania Obywatelskiego G8.
Prezydent Putin musi podążać za tego typu inicjatywami odpowiadając na indywidualne przypadki skandalicznych ataków na działaczy i dziennikarzy. Bez tej reakcji ciągle istnieje niebezpieczeństwo, że inicjatywy takie jak Obywatelskie G8 są tylko działaniem public relations- – powiedziała Irene Khan.
Organizacja poprosiła prezydenta Putina, aby osobiście zapewnił, że władze przeprowadzą dochodzenie w sprawie wszystkich zgłoszonych przypadków nękania, zastraszania i grożenia niezależnym dziennikarzom i obrońcom praw człowieka w Rosji, a przedstawiciele aparatu władzy każdego stopnia będą respektowali legalność ich pracy i pozwolą im ją wykonywać bez przeszkód i nękania.
 -Władimir Putin musi wydać jednoznaczne oświadczenie w sprawie praw niezależnych dziennikarzy i organizacji pozarządowych w Rosji. Bez osobistego zaangażowania prezydenta niewiele się zmieni- – oświadczyła Irene khan.
Tłumaczenie: Małgorzata Lamperska