FEDERACJA ROSYJSKA – PRZEMOC WOBEC KOBIET W RODZINIE

AI Index: EUR 46/056/2005
 Raport Amnesty International nt. przemocy wobec kobiet w rodzinie w Federacji Rosyjskiej: Russian Federation : Nowhere to turn to – Violence against women in the family (link http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR460562005-open&of=ENG-RUS ) – fragmenty
Amnesty International obawia się, że w Federacji Rosyjskiej zbyt mało się robi, aby zapobiegać przemocy w rodzinie, chronić te osoby, które mogą paść jej ofiarą oraz pociągać sprawców do odpowiedzialności.
Przemoc wobec kobiet w rodzinie jest pogwałceniem praw człowieka, formą dyskryminacji, którą według prawa międzynarodowego państwa mają obowiązek zwalczać. Federacja Rosyjska jest stroną wielu traktatów, które zobowiązują państwa do ochrony praw człowieka i zwalczania przemocy w rodzinie. Sygnatariusze takich traktatów zobowiązani są również do podejmowania kroków w celu zapobiegania aktom przemocy wobec kobiet w rodzinie oraz do zapewnienia ochrony kobietom, które jej doświadczyły. Podejmowanie takich kroków powinno polegać między innymi na podnoszeniu świadomości publicznej w sprawie przemocy wobec kobiet w rodzinie, szkolenie osób odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa, wprowadzanie w życie odpowiedniego ustawodawstwa oraz zakładanie schronisk, infolinii oraz oferowanie innego rodzaju pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.
Przemoc wobec kobiet w rodzinie nie jest nowym zjawiskiem w Federacji Rosyjskiej. Istniała już za czasów carskich jak również w Związku Radzieckim. Dziś niektórzy sugerują, że początki tej formy przemocy sięgają XVI wieku, kiedy został napisany tzw. Domostroi – podręcznik zawierający wskazówki dotyczące utrzymania dyscypliny w rodzinie i wśród służby. Praktyka sądowa oraz ówczesne normy społeczne zatwierdzały prawo męża do bicia żony. W XIX wieku wielu pisarzy wyrażało swoje zaniepokojenie efektami, jakie akty przemocy w rodzinie wywierały na życie kobiet w Imperium Rosyjskim, jednak dyskusje tego typu odbywały się jedynie na poziomie teoretycznym.
Próbuje Pani rozwiązać swoje problemy rodzinne naszym kosztem!- Wołanie o pomoc, czyli historia Anny
Tłumaczenie: Katarzyna Forska
Wezwij Prezydenta Władimira Putina do podjęcia działań na rzecz powstrzymania przemocy w rodzinie wobec kobiet w Federacji Rosyjskiej.

Tłumaczenie:   

President of the Russian Federation
Vladimir Vladimirovich PUTIN
Rossiiskaia Federatia
103132 g . Moskva
4 Staraya Square
Prezidentu Rossiiskoi Federatsii
PUTINU V. V.
+7 (495) 910-07-38; Fax +7 (495) 206-51-73

Można wysłać email poprzez stronę: http://president.kremlin.ru/eng/articles/send_letter_Eng1a.shtml