Federacja Rosyjska: Zamknięcie obozu nie może powodować przymusowych powrotów

Według Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), 103 rodziny mieszkające w obozie -Alina- chcą przenieść się do innego obozu w Inguszetii, pozostałe 72 planują wrócić do Czeczenii. Amnesty International wzywa władze Rosji do zapewnienia, że nikt nie będzie zmuszany do powrotu do Republiki Czeczenii, która nadal pozostaje niebezpiecznym miejscem. Organizacja apeluje również do władz, by zapewniły tym uchodźcom odpowiednie zakwaterowanie i warunki sanitarne oraz oficjalnie zarejestrowały rodziny, które wybrały powrót do Czeczenii, jak i te, które zdecydowały pozostać w Inguszetii.