Festiwal Praw Człowieka w Kędzierzynie-Koźlu

I Festiwal Praw Człowieka jest projektem organizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu, do którego zaproszone zostały placówki oświatowe Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Do 16 kwietnia zainteresowani uczniowie przygotowywali wybrane przez siebie działanie: pantomimę, spot reklamowy, plakat lub rysunek [ostatnie zadanie dotyczy głównie przedszkoli i szkół podstawowych].
19 kwietnia nauczyciele – opiekunowie i przedstawiciele współpracujących instytucji oraz organizacji oceniali przygotowane zadania.
26 kwietnia o godz. 10.00 w MOK Chemik odbędzie się Gala I Festiwalu Praw Człowieka, na której przedstawione zostaną najlepsze działania i rozdane upominki. Gośćmi na Gali będą władze Miasta i Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawiciele współpracujących instytucji oraz dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie placówek, które przystąpiły do udziału w I Festiwalu Praw Człowieka.
Do współpracy w ramach I Festiwalu z II LO. Im. Mikołaja Kopernika przystąpiło 15 placówek oświatowych z całego powiatu, a wśród nich:

 • Publiczne Przedszkole nr 24,
 • Publiczne Przedszkole Nr 21,
 • Publiczne Przedszkole nr 5,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,
 • Zespół Szkół Miejskich nr 2,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9,
 • Zespół Szkół Miejskich nr 1, Gimnazjum Nr 5
 • Publiczna Szkołą Podstawowa nr 12,
 • Publiczne Gimnazjum nr 3
 • Publiczne Gimnazjum nr 4
 • I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
 • Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
 • Zespół Szkół nr 1

I Festiwal Praw Człowieka został objęty patronatem przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka.