Francja: Rekordowa liczba wysiedleń Romów

W pierwszej połowie 2013 roku z nieformalnych osiedli wysiedlono ponad 10 000 Romów.
– Francja nie podejmuje żadnych kroków, by zapewnić skuteczną ochronę przed przymusowymi wysiedleniami. W większości przypadków mają one miejsce w atmosferze wrogości, bez propozycji alternatywnego miejsca zamieszkania. Romowie są zmuszeni do życia w poczuciu ciągłego zagrożenia i do błąkania się od jednego prowizorycznego obozu do drugiego. Prawo powinno zakazywać przymusowych wysiedleń – powiedziała Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska.
We Francji żyje około 20 000 romskich migrantów, pochodzących głównie z Rumunii, Bułgarii i byłej Jugosławii. Prawie wszyscy uciekają przed chroniczną biedą i dyskryminacją, na którą są narażeni w krajach swojego pochodzenia.
Kiedy w ubiegłym roku Prezydent François Hollande doszedł do władzy, obiecał zmienić retorykę i strategię traktowania Romów. W rzeczywistości zmieniło się niewiele.
W sierpniu 2012 roku rząd wydał wytyczne dotyczące kroków, które należy podejmować przed wysiedleniami i podczas ich wykonywania. Rząd powołał też międzyresortową komisję, która ma je koordynować.
– Zamierzeniem nowych rozwiązań nie jest powstrzymanie przymusowych wysiedleń i nie spełniają one międzynarodowych standardów praw człowieka. Wytyczne są stosowane w sposób uznaniowy i niekonsekwentny. Komisja międzyresortowa nie ma znaczenia politycznego. Pomimo dobrych intencji, jej wysiłki są ciągle osłabiane poprzez ogólne dążenie do przeprowadzania wysiedleń za wszelką cenę – powiedziała Draginja Nadaždin.
We Francji przymusowe wysiedlenia przeprowadzane są niepokojąco często. Jedna czwarta populacji romskiej żyje w regionach Lille i Lyon. W raporcie Amnesty International Wykluczeni na wejściu: Przymusowe eksmisje Romów we Francji udokumentowane ostatnie wydarzenia – w rok po opublikowaniu międzyresortowych wytycznych.
Na początku lata delegacja Amnesty International odwiedziła największy nieformalny obóz Romów w Lille. Mieszkało tam około 800 osób.
Do 18 września 2013 wszyscy zostali wysiedleni. Lokalne władze obiecały zorganizować alternatywne mieszkania dla mniej niż tuzina rodzin, ale do dnia dzisiejszego otrzymały je tylko trzy z nich. Zdecydowana większość wysiedlonych Romów ponownie osiedliła się w nieformalnych obozach w sąsiednich miejscowościach.
26-letnia Adela, matka czwórki dzieci, w ciągu 10 lat swojego pobytu we Francji przeżyła już 15 przymusowych wysiedleń.
– Jeśli nie ma żadnego alternatywnego miejsca do zamieszkania, jeśli nie mogą zrobić nic, by nam pomóc, to dlaczego nie pozwolą nam tu zostać? Nie mamy, gdzie się udać, nie możemy spać na ulicy jak bezdomni – powiedziała delegatom Amnesty International.
W celu zapewnienia, by po wysiedleniu żadna osoba nie stała się bezdomna, Amnesty International wzywa do zmiany międzyresortowych wytycznych. Społeczności romskie powinny mieć zapewnione alternatywne miejsce zamieszkania, z odpowiednim wyprzedzeniem otrzymać stosowne informacje na temat wysiedlenia, a wcześniej należy przeprowadzić z nimi rzeczowe konsultacje. Prawo musi zabraniać przymusowych wysiedleń.
– Romowie ciągle są wypędzani ze swoich domów – bez odpowiednich konsultacji czy informacji. Często nie mają innego wyjścia i muszą szukać schronienia w innych nieformalnych osadach – powiedziała Draginja Nadaždin. – Francuski rząd musi przestrzegać międzynarodowych zobowiązań Francji i wprowadzić skuteczne zabezpieczenia przeciwko przymusowym wysiedleniom.
Przymusowe wysiedlenie to usunięcie ludzi wbrew ich woli z domów lub ziemi, którą zajmują, bez odpowiednich procedur prawnych. Zgodnie z prawem międzynarodowym przesiedlenia ludności mogą być wykonywane jedynie jako środek ostateczny oraz przy zagwarantowaniu odpowiednich procedur i środków prawnych. Władze zobowiązane są do przeprowadzenie konsultacji oraz odpowiedniego poinformowania osób zagrożonych oraz zagwarantowania, że żadna z przesiedlanych osób nie pozostanie bezdomna oraz narażona na naruszenie innych podstawowych praw człowieka.
Patrz również:
“Chased away”: Forced evictions of Roma in Ile-de-France (“Wypędzeni”: Przymusowe eksmisje Romów w Ile-de-France)