Granice inwigilacji: dyskusja władz z obywatelami

Organizacje i grupy obywatelskie na całym świecie mobilizują się tego dnia, by wyrazić swój sprzeciw wobec wykorzystywania argumentu bezpieczeństwa jako pretekstu do ograniczania podstawowych praw i wolności. Starają się pokazać bezcelowość i krótkowzroczność polityki opartej na strachu, zapoczątkowanej wraz z tzw. wojną z terroryzmem.
Wydarzenia ostatnich kilku miesięcy wskazują, że masowa inwigilacja niesie ze sobą realne zagrożenia dla praw obywatelskich. Doniesienia medialne o tajnych programach amerykańskich agencji rządowych, służących gromadzeniu szczegółowych informacji o obywatelach (m.in. PRISM i XKeyScore), wzbudzają uzasadniony niepokój opinii publicznej. Prowokują również pytania o granice ingerencji w prywatność w imię bezpieczeństwa, rolę prywatnych firm w procederze inwigilacji oraz możliwe środki ochrony obywateli Unii Europejskiej przed naruszeniem ich podstawowych praw.
Dla polskiego społeczeństwa szczególnie istotne jest pytanie o zakres współpracy polskich organów ścigania i służb specjalnych ze służbami innych państw oraz o korzystanie przez zagraniczne podmioty z narzędzi i metod działania, które stoją w sprzeczności z polskimi standardami ochrony praw człowieka. Dyskusja ta zyskuje na aktualności także w kontekście trwających negocjacji handlowych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi oraz prac nad nowymi ramami prawnymi ochrony prywatności Europejczyków.
Zaniepokojenie problemem tajnych programów masowej inwigilacji jest powszechne i wywołało już reakcje władz m.in. w Niemczech. Niemiecka prokuratura generalna rozpoczęła postępowanie sprawdzające dotyczące inwigilacji prowadzonej przez amerykańskie i brytyjskie służby specjalne. Śledczy zwrócili się do niemieckich służb o udzielenie informacji na ten temat.
Jak dotąd nie jest nam znana reakcja władz polskich na doniesienia o inwigilacji polskich obywateli. Do udziału w debacie zaprosiliśmy: premiera Donalda Tuska, ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza, ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego, prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, przewodniczącego sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych Marka Opiołę oraz szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisława Kozieja. Dyskusję zgodził się poprowadzić dziennikarz Polityki i TOK FM Jacek Żakowski, a pytania może zadać każdy.
Jesteśmy przekonani, że właśnie teraz dialog obywateli z przedstawicielami polskich władz, dotyczący granic masowej inwigilacji, jest szczególnie potrzebny. Jako reprezentanci środowiska organizacji pozarządowych postanowiliśmy odpowiedzieć na tę społeczną potrzebę i umożliwić obywatelom dyskusję o dotykającym ich bezpośrednio problemie.
Każdy będzie mógł wziąć bezpośredni udział w dyskusji, a także wcześniej zgłosić za pytania i wątpliwości, które następnie przedstawione zostaną podczas spotkania. Jeśli chcesz zadać polskim decydentom pytanie na temat granic inwigilacji, prześlij je na adres [email protected] do 4 września 2013 r.
Debata odbędzie się 11 września o godz. 18:00 w sali 316 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, Warszawa.