Grecja: Igrzyska Olimpijskie nie mogą ograniczać praw człowieka na rzecz bezpieczeństwa

Przykładem naruszenia praw społecznych i ekonomicznych było wyeksmitowanie kilku romskich rodzin z ich własnych domów znajdujących się w pobliżu terenu budowy Stadionu Olimpijskiego. Władzom greckim nie udało się utrzymać w mocy porozumienia dotyczącego subsydiowania alternatywnego miejsca zamieszkania, jak również nie udało im się tymczasowo ulokować rodzin w innym miejscu. Poszkodowanych zostało 137 osób, które nie otrzymywały regularnie dopłat do mieszkań i innych miesięcznych subsydiów. Niektóre rodziny twierdzą, że spotykały się z dyskryminacją w trakcie szukania mieszkań zastępczych, a kiedy wreszcie udało im się jakieś znaleźć, nie mogły ich wynająć, ponieważ nie otrzymały na czas dotacji do wynajmu od zarządu miasta.
-Rząd grecki musi chronić sportowców, urzędników, dziennikarzy i widzów. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo obywateli Grecji oraz przyjezdnych. Nie może się to jednak odbywać kosztem praw człowieka, zwłaszcza kosztem praw osób najbardziej podatnych na niesprawiedliwość- obwieściła Amnesty International.
Amnesty International jest zaniepokojona sytuacją, gdy pod pretekstem wzmacniania bezpieczeństwa urzędnicy państwowi bezkarnie łamią podstawowe prawa człowieka i zachęcają do dyskryminacji na tle rasowym. Organizacja jest zaniepokojona:
–  brakiem przejrzystości w działaniach aparatu bezpieczeństwa, głównie w zakresie mechanizmów kontroli i odpowiedzialności;
–   odnoszeniem się do muzułmanów w sposób dyskryminujący w imię bezpieczeństwa;
–    łamaniem praw imigrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców;
–   łamaniem podstawowych praw człowieka grup społecznie zmarginalizowanych;
–   bezkarnością służb bezpieczeństwa i urzędników państwowych;
–    nowym ustawodawstwem dotyczącym terroryzmu, które nie gwarantuje w pełni prawa do sprawiedliwego procesu i nie definiuje dokładnie pojęcia -akt terrorystyczny-
W 2001 r. do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka została wniesiona skarga przeciw Grecji przez osobę ubiegającą się o azyl, która przebywała w areszcie czekając na wydalenie z kraju. Trybunał stwierdził, że warunki aresztu urastają czasem do rangi nieludzkiego i poniżającego traktowania.
Amnesty International była i nadal jest zaniepokojona warunkami w jakich przebywają aresztowani w Grecji. W lipcu 2004 r. Amnesty International zwróciła się do rządu greckiego z zapytaniem o warunki aresztu w pilnie strzeżonych jednostkach więziennych Korydallos Prison. Organizacja otrzymywała informacje o nieludzkim i poniżającym traktowaniu więźniów, włączając w to niezadowalające warunki higieny w celach, brak dostępu do organizacji związkowych, brak świeżego powietrza i miejsca do ćwiczeń  oraz brak odpowiedniej opieki medycznej.
Europejska Konwencja Praw Człowieka, której stroną jest Grecja, wymaga, by każdy, kto został pozbawiony wolności przez zatrzymanie lub aresztowanie, miał prawo odwołania się do sądu w celu ustalenia bezzwłocznie legalności pozbawienia wolności i zarządzenia zwolnienia, jeżeli pozbawienie wolności jest niezgodne z prawem. Konwencja zakazuje również poddawania kogokolwiek torturom bądź nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu albo karaniu.
-Igrzyska Olimpijskie zorganizowane w sytuacji, gdy środki bezpieczeństwa sprzyjają łamaniu praw człowieka, byłyby zaprzeczeniem pierwotnym celom olimpiady zmierzającej ku promocji pokojowego współzawodnictwa, dążenia do doskonałości oraz szerzenia człowieczeństwa- doniosła Amnesty International.
Podczas gdy igrzyska olimpijskie powracają do miasta ich narodzin i kraju pochodzenia, Amnesty International wzywa rząd Grecji do zagwarantowania poszanowania i przestrzegania praw wszystkich ludzi w Grecji oraz do zatroszczenia się o to, by wszelkie praktyki ograniczające prawa człowieka zostały zmienione bądź zawieszone.

Tło

Igrzyska Olimpijskie w Atenach, organizowane po raz pierwszy od czasu ataków dokonanych w USA 11 września 2001 r., rozpoczną się 13 sierpnia. Podjęte zostały bezprecedensowe środki bezpieczeństwa. Rząd Grecji wyda ponad miliard dolarów amerykańskich na zapewnienie bezpieczeństwa, rozlokowanie dziesiątek tysięcy strażników i oddziałów wojskowych by zagwarantować spokój w trakcie igrzysk. Kilka krajów wysyła do Aten własnych ekspertów od ochrony. Kontrole graniczne zostały zaostrzone a liczebność sił morskich i powietrznych zwiększona. Urzędnicy państwowi podali do wiadomości, że nieużywany obóz wojskowy w Atenach zostanie zamieniony na miejsce aresztu dla przyjezdnych, którzy złamią prawo.