Guantanamo: Amnesty International ubolewa z powodu decyzji Sądu Apelacyjnego w sprawie Ustawy o Komisjach Wojskowych

AI Index: AMR 51/030/2007    

-Prawo wszystkich aresztowanych do poddania w wątpliwość legalności ich przetrzymywania jest jedną z podstawowych reguł prawa międzynarodowego. Fakt, iż jakakolwiek legislatura, czy sędzia na świecie aprobuje pozbawienie jednostki podstawowej ochrony przed arbitralnym przetrzymywaniem, tajemnym aresztem, torturami, czy innym niewłaściwym traktowaniem, jest szokujący i musi być zakwestionowany- – powiedział Rob Frezer, ekspert do spraw amerykańskich Amnesty International.

W Guantanamo wciąż przetrzymywanych jest niemal 400 osób, a pobyt w odosobnieniu części z nich jest już dłuższy niż pięć lat. Żaden z więźniów nie miał okazji poddać jurysdykcji sądowej kwestii legalności swego przetrzymywania. Prawa człowieka były w ich przypadku wielokrotnie łamane; większość padła ofiarą naruszeń takich jak przymusowe zniknięcia, potajemne trzymanie w areszcie, operacje przekazywania więźniów do krajów trzecich, tortury, czy też inne okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie lub karanie.
-Trudno sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby to rząd innego państwa aresztował obywatela Stanów Zjednoczonych, a następnie przetrzymywał go w nieskończoność w areszcie, odmawiając mu podstawowego prawa do zakwestionowania legalności tych działań. Rząd amerykański powinien wyobrazić sobie taką sytuację, a następnie przywrócić pełne poszanowanie prawa- – powiedział Rob Freer.

W zeszłym roku Rada Praw Człowieka i Komitet przeciw Torturom ONZ zakomunikowały Stanom Zjednoczonym, iż zagwarantowane międzynarodowo prawa człowieka mają zastosowanie w czasie wojny i pokoju, a obowiązki, wynikające z podpisanych przez dany kraj traktatów, dotyczących praw człowieka, mają zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz jego terytorium.

Wszystkie osoby, przebywające w areszcie w Guantanamo, są tam przetrzymywane nielegalnie. Zgodnie ze standardami międzynarodowymi, powinny być im przedstawione zarzuty karne i wytoczony proces, bądź też powinno nastąpić ich uwolnienie, wraz z gwarancjami ochrony przed przyszłym łamaniem ich praw. Należy dążyć do tego, aby obóz przetrzymywania więźniów w Guantanamo został zamknięty.

Amnesty International będzie wciąż prowadziła działania, mające na celu uznanie nieważności Ustawy o Komisjach Wojskowych lub zastąpienie jej przez inny akt, zgodny z prawem międzynarodowym.
Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek