Gwatemala: Potrzebne natychmiastowe śledztwo w sprawie nadużyć w stosunku do manifestantów

AI Index: AMR 34/012/2005 (Public)
Manifestacje przeciwko zatwierdzeniu postanowień powyższego traktatu, które miały miejsce 14 marca tego roku pozostawiły po sobie wielu rannych w różnych miejscach w kraju. Organizacje społeczne doniosły o przypadkach nadużycia siły przez policję i wojsko.
Według informacji prasowych w rejonie Huehuetenango w północno-zachodniej części kraju, wojsko we współpracy z policją działało przeciwko manifestantom, w wyniku czego co najmniej jedna osoba została zabita, a około 10 rannych.
W odniesieniu do tych wydarzeń, prezydent Oscar Berger złożył oświadczenie w dzienniku Diario de Centroamerica:-Zadaniem rządu jest zniesienie przywilejów i powszechnej bezkarności oraz wszczynanie procesów przeciwko tym, którzy działają na marginesie prawa i istnieją przeciwko nim dowody-.
-Rząd Gwatemali ma obowiązek poważnego potraktowania tego rodzaju doniesień i wszczynania dochodzeń we wszelkich przypadkach pogwałcenia praw człowieka popełnionych w czasie manifestacji, niezależni od tego kim byliby przypuszczalni sprawcy- powiedziała Amnesty International.
Amnesty International obserwuje z wielkim zaniepokojeniem ustawiczne zaangażowanie wojska w kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Rola wojska, według Porozumień Pokojowych (Acuerdos de Paz) podpisanych w 1996 roku, które zakończyły 36-letni wewnętrzny konflikt zbrojny,  powinna ograniczać się do obrony zewnętrznej kraju.
Organizacja zauważa, że wojskowe akcje miały miejsce w kilka tygodni po tym jak Departament Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki, zaświadczył przed Kongresem tego kraju, że wojsko nie będzie już uczestniczyło w rozwiązywaniu wewnętrznych konfliktów społecznych. Powyższe zapewnienie miało miejsce po tym jak zatwierdzono przesunięcie funduszy wcześniej przeznaczonych na pomoc wojskową.
Informacje ogólna
Rząd gwatemalski razem z innymi rządami krajów Ameryki Środkowej i Stanów Zjednoczonych podpisał Traktat o Wolnym Handlu (Tratado de Libre Comercio) w maju 2004 roku. Kongres Republiki Gwatemalskiej ratyfikował Traktat 13 marca, a Prezydent podpisał go 14 marca.
W momencie ratyfikacji, Amnesty International zwróciła się do Kongresu Gwatemali, wyrażając zaniepokojenie możliwym wpływem jaki może mieć zatwierdzenie Traktatu na kwestie prawa do zdrowia (produkcja leków generycznych).
Więcej informacji na temat wątpliwości związanych z przestrzeganiem TLC, na stronie:
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR340102005