Gwinea Równikowa: Nieuczciwy proces rzekomych "najemników przygotowujących zamach stanu"

AI Index: AFR 24/010/2005

AI Index: AFR 24/005/2005

     Raport szczegółowo ujawnia zasięg pogwałceń praw człowieka w oparciu o ujawnienie i oskarżenie rzekomych spiskowców przygotowujących zamach stanu przeciwko prezydentowi Gwinei Równikowej, Obiang’owi Nguema. Zamach ten miało finansować kilku biznesmenów z Wielkiej Brytanii, w tym Mark Thatcher.
 
            "Każdy – nawet oskarżony o "najemnictwo" – ma prawo do sprawiedliwego procesu i ochrony swoich praw – w tym domniemania niewinności przed udowodnieniem winy oraz prawa zakazującego tortur i nieludzkiego i poniżającego traktowania. Prawa te ewidentnie pogwałcono w tej sprawie" powiedział Kolawole Olaniyan, Dyrektor Programu Afryki Amnesty International.
 
            Raport powstał w oparciu o ustalenia przedstawicieli AI monitorujących przebieg procesu przez trzy miesiące.
 
            "Zarzutów przeciwko oskarżonym nie poparto żadnymi dowodami, sąd wielokrotnie ignorował zarzuty, że oskarżeni byli torturowani w trakcie przesłuchania, by wymusić na nich przyznanie się do winy" powiedział Kolawole Olaniyan.
 
            "Sąd wydawał się być bardziej zainteresowany w gromadzeniu danych, mających ułatwić odrębne postępowanie cywilne wniesione przez rząd Gwinei Równikowej przeciwko kilku brytyjskim biznesmenom oskarżanym o finansowanie rzekomego zamachu stanu, niż w zapewnieniu sprawiedliwości".
 
            Wśród wielu rekomendacji, Amnesty International wezwała rząd do zapewnienia natychmiastowego i sprawiedliwego rozpatrzenia apelacji wniesionej przez obrońców oskarżonych oraz do zapewnienia, że zweryfikowane zostaną zarzuty tortur i innych pogwałceń praw człowieka a ich sprawcy staną przed wymiarem sprawiedliwości.
 
            Zarzuty tortur dotyczą sprawy Gerharda Eugena Merza, obywatela Niemiec, aresztowanego 8 marca 2004 roku. Około 10 dni po aresztowaniu Gerhard Eugen Merz zmarł. Kilku oskarżonych z Afryki Południowej zeznało w sądzie, że zmarł on na ich oczach, po tym jak został poddany torturom – między innymi przypalaniu zapalniczką na plecach i stopach.
 
Tło wydarzeń
 
            Amnesty International odnotowała ponad 12 zarzutów o próby zamachu stanu odkąd prezydent Obiang Nguema doszedł do władzy, w 1979 roku. Po informacjach o udaremnionej próbie zamachu stanu następuje zwykle fala aresztowań, którym towarzyszą tortury i niesprawiedliwe procesy.  Władze rzadko przedstawiają dowody uzasadniające zarzuty – zwykle opierają się na wymuszonym przez tortury przyznaniu się do winy. Sprawy takie pozostawały ostatnio niezauważone przez społeczność międzynarodową.
 
            W roku 2004 pojawiły się co najmniej trzy rzekome próby zamachu stanu, które pociągnęły za sobą aresztowania około 200 osób. Większość z nich jest nadal zatrzymanych bez przedstawionych zarzutów i procesu – wielu z nich uznawanych jest za walczących z władzą, a zatem jako zagrożenie dla rządów prezydenta Obianga Nguema.
 
            W pierwszym tygodniu grudnia 2004 sąd wojskowy uznał czterech mężczyzn i jedną kobietę winnymi zdrady ojczyzny, "terroryzmu" i szpiegostwa. Skazano ich na wyroki od 22 do 26 lat więzienia. Według raportów wszyscy byli torturowani, a kilku członków sił bezpieczeństwa gwałciło skazaną kobietę.
 
Więcej informacji: A trial with too many flaws, http://web.amnesty.org/library/index/engafr240052005
 

Tematy