Gwinea Równikowa: Nowe mieszkania dla mieszkańców La Vigatana

AFR 24/001/2007
Po kilku spotkaniach, w których uczestniczyli mieszkańcy La Vigatana oraz przedstawiciele rządu, władze przygotowują nowe miejsca zamieszkania dla osób, które do tej pory były rezydentami zagrożonych przymusową eksmisją osiedli w La Vigatana. Nowe mieszkania mają mieścić się w Basapú-Fiston (Fishtown), gdzie aktualnie remontowane są drogi dojazdowe, odbywa się instalacja sieci elektrycznej, wody i systemu kanalizacyjnego.
Podczas spotkania, które miało miejsce 17 stycznia, Minister ds. Infrastruktury i Rozwoju Miast po raz kolejny zapewnił mieszkańców La Vigatana, że nie zostaną oni wysiedleni z obecnego miejsca zamieszkania dopóki nie zostanie przygotowany dla nich teren w Basapú i dopóki nie będą oni w stanie zbudować tam nowych mieszkań. Minister nie wyznaczył też ostatecznego terminu, kiedy budowa nowych domów powinna zostać zakończona i zapewnił, że wszyscy mieszkańcy La Vigatana otrzymają w nowym miejscu działki nie mniejsze niż te, które do tej pory posiadali. Ponieważ parcele nie zostały jeszcze podzielone, nie można z całą pewnością stwierdzić, że władze wywiążą się ze złożonej obietnicy.
Do tej pory nie nastąpiła również dyskusja odnośnie zabezpieczenia nowych aktów własności ziemi,
które mają otrzymać przesiedleńcy. Rezydenci La Vigatana nie otrzymali też żadnych odszkodowań za szkody jakie ponieśli, nikt nie skonsultował się z nimi również w sprawie wyceny posiadanych przez nich domów i ziemi.