Happening przeciwko karze śmierci

Podczas akcji w Warszawie przedstawiliśmy egzekucję na krześle elektrycznym jako przykład sposobu wykonywania kary śmierci. W celu stworzenia możliwie najbardziej realistycznego przekazu, czworo aktorów wcieliło się w role katów i ofiary. Jeden z katów przeprowadził skazaną przez jej ostatnią drogę. Posadziwszy ofiarę na krześle elektrycznym, przywiązał jej ręce i nogi, po czym przeczytał wyrok i opisując sposób, w jaki przeprowadzona będzie egzekucja, na głowę ofiary założył szczelny kaptur, zakrywający jej twarz. Egzekucja została wykonana – uśmiercony skazaniec został zabrany z oczu widowni.
Istotnym elementem potęgującym nastrój całego wydarzenia był podkład dźwiękowy przygotowany i wykonany dla nas przez projekt muzyczny Skurcz.
W trakcie akcji zbieraliśmy również podpisy pod trzema petycjami: do ambasad Iranu i Japonii odnośnie odstąpienia od wykonania wyroków śmierci na Delarze Darabi i Okunishi Masaru. Darabi w chwili popełnienia przestępstwa była niepełnoletnia, Masaru na wykonanie kary śmierci czeka od 1972 roku. Ostatnia z petycji skierowana była do premiera polskiego rządu Donalda Tuska i dotyczyła wsparcia przez nasze władze przedłużenia o kolejny rok rezolucji w sprawie zaprzestania wykonywania kary śmierci na świecie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy wzięli udział w naszej akcji.
***********************************************************************
Z każdym rokiem systematycznie wzrasta liczba krajów, które wykreślają karę śmierci z rejestrów obowiązujących kar. W roku 1849 był tylko jeden taki kraj, w roku 1977 – 16, w 2002 – już 109, a obecnie jest to 137 państw.
Z raportu Amnesty International wynika, że w 2007 roku, na co najmniej 1200 osobach wykonano wyroki śmierci. Jednak zabitych zostało znacznie więcej. W krajach takich jak Chiny, Mongolia i Wietnam liczba egzekucji objęta jest tajemnicą państwową. Według raportu -Wyroki śmierci i egzekucje w 2007 roku- w 24 krajach dokonano egzekucji na co najmniej 1252 osobach, a w 51 państwach zapadło 3347 wyroków śmierci. Według szacunków nawet 27500 osób przebywa obecnie w celach śmierci.
88% wszystkich jawnych egzekucji wykonano w 5 państwach: Chinach, Iranie, Arabii Saudyjskiej, Pakistanie i Stanach Zjednoczonych. Najwyższy odsetek egzekucji w porównaniu do liczby mieszkańców jest w Arabii Saudyjskiej, a następnie w Iranie i Libii. Amnesty może potwierdzić 470 egzekucji wykonanych w Chinach – najwięcej w świecie – choć niewątpliwie było ich znacznie więcej.
W 2007 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przegłosowało przyjęcie rezolucji w sprawie zaprzestania wykonywania kary śmierci. Według Amnesty International -Zgromadzenie Ogólne ONZ podjęło historyczną decyzję wzywając wszystkie państwa na świecie do zaprzestania wykonywania kary śmierci. To, że rezolucja przyjęta w grudniu zyskała poparcie przytłaczającej większości państw stanowi dowód na to, że globalne moratorium na wykonywanie egzekucji jest możliwe.-
-Odbieranie życia jest najbardziej drastycznym działaniem, jakie może podjąć władza państwowa. Wzywamy wszystkie państwa do postępowania zgodnego z zobowiązaniami podjętymi przez Narody Zjednoczone, do wprowadzenia abolicji na wykonywanie kary śmierci raz na zawsze i w stosunku do wszystkich.-

Tematy