Hiszpania musi zaprzestać przetrzymywania osób bez kontaktu ze światem zewnętrznym

-Jest niedopuszczalne, aby w dzisiejszej Hiszpanii ktokolwiek, kto jest z jakiegokolwiek powodu aresztowany, znikał na wiele dni niczym w czarnej dziurze. Taki brak przejrzystości może być stosowany jako przykrywka dla naruszeń praw człowieka-, powiedziała Nicola Duckworth, Dyrektorka Programu ds. Europy i Azji Centralnej Amnesty International.
W swoim raporcie zatytułowanym Wyjście z cienia: Zakończyć przetrzymywanie bez kontaktu ze światem zewnętrznym (Out of the shadows: End incommunicado detention in Spain) Amnesty International ukazuje hiszpański model więziennictwa, jeden z najostrzejszych w Europie, którego reguły naruszają zobowiązania tego kraju wynikające z międzynarodowych praw człowieka.
Kodeks postępowania karnego w Hiszpanii zezwala na przetrzymywania więźnia bez kontaktu ze światem zewnętrznym do pięciu dni we wszystkich przypadkach, a do 13 dni, jeśli jest on podejrzewany o przestępstwa związane z terroryzmem. Okres 13 dni obejmuje do pięciu dni bez kontaktu ze światem zewnętrznym w policyjnym areszcie, który może zostać przedłużony o kolejne 5 dni w takich samych warunkach w areszcie tymczasowym. Następne trzy dni może dodać sędzia w dowolnym momencie prowadzonego śledztwa.

-Podczas przebywania bez kontaktu ze światem zewnętrznym, więźniowie nie mogą rozmawiać z wybranym przez siebie prawnikiem ani lekarzem. Ich rodziny żyją w stresie, ponieważ nie wiedzą, co stało się z ich najbliższymi. Wielu więźniów, którzy byli przetrzymywani w takich warunkach, twierdzi, że byli poddawani torturom i złemu traktowaniu, ale takie zarzuty rzadko stają się przedmiotem śledztwa-, stwierdziła Nicola Duckworth.
-Przetrzymywanie bez kontaktu ze światem zewnętrznym odbiera więźniom prawo do rzetelnego procesu. Takie traktowanie może samo w sobie stanowić okrutne, niehumanitarne lub poniżające traktowanie. Nie jest ono zgodne z międzynarodowymi standardami praw człowieka.-
Organizacje międzynarodowe często wyrażały obawy związane z ryzykiem stosowania tortur i innych metod znęcania się nad więźniami przetrzymywanymi w podobnych warunkach. Podobnie jest w przypadku Mohameda Mrabeta Fahsi-ego, który został aresztowany pod zarzutem podejrzenia o terroryzmem w dniu 10 stycznia 2006 w swoim domu niedaleko Barcelony. Podczas gdy był przetrzymywany bez kontaktu ze światem zewnętrznym, nie miał nawet możliwości zadzwonienia do własnego prawnika. Mohamed Fahsi powiedział Amnesty International, że był torturowany i maltretowany, ale jego skargi zignorowali zarówno badający go lekarz, jak i sędzia śledczy.
Hiszpański rząd usprawiedliwiał stosowanie przetrzymywania bez kontaktu ze światem zewnętrznym powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego i publicznego.
-Przetrzymywanie bez kontaktu ze światem zewnętrznym musi stać się przeszłością. Żaden inny kraj należący do Unii Europejskiej nie posiada systemu więziennictwa o tak surowych ograniczeniach praw więźniów-, stwierdziła Nicola Duckworth.
Amnesty International wzywa władze Hiszpanii do:

  • Wycofania ustawy zezwalającej na przetrzymywanie bez kontaktu ze światem zewnętrznym;
  • Pozwolenia wszystkim więźniom na poufne rozmowy z prawnikiem bez obecności funkcjonariuszy;
  • Zezwolenia na obecność wybranego przez więźniów prawnika podczas przesłuchań;
  • Zezwolenia wszystkim więźniom na badania lekarskie przeprowadzane przez wybranego przez nich lekarza;
  • Umożliwienia wszystkim więźniom powiadamiania swoich rodzin o uwięzieniu i miejscu pobytu;
  • Wprowadzenia obowiązkowego monitoringu audio i video w miejscach, gdzie przebywają więźniowie, za wyjątkiem przypadków, kiedy mogłoby to naruszyć ich prawo do poufnych konsultacji z prawnikiem lub lekarzem;
  • Natychmiastowego, gruntownego i bezstronnego zbadania wszystkich zarzutów wysuwanych przez więźniów związanych z torturami i innymi metodami znęcania się nad nimi.

Tłumaczenie: Bartosz Kumanek
Ściągnij pełen raport jako plik PDF: