Honduras: Dość pustych obietnic- tylko działania pomogą w wyjaśnieniu zabójstw dzieci i młodzieży.

AI Index: AMR 37/004/2003 (Public)
-Rządowe inicjatywy, takie jak utworzenie wewnętrznej komisji i Specjalnej Wewnętrznej Jednostki Śledczej w policji, miały być pomocne w rozwiązaniu tej sprawy, ale niestety nie zdołały wyjaśnić nawet minimalnej ilości przypadków tego typu morderstw w kraju-, dodała organizacja.

Amnesty International donosiła przez wiele lat o przypadkach zabijania dzieci i młodzieży przez agentów rządowych bądź inne niezidentyfikowane osoby. Odbywało się to w okolicznościach, które nasuwają skojarzenia możliwych -czystek społecznych-. Morderstwa te w dalszym ciągu mają miejsce i są źródłem zaniepokojenia opinii publicznej.

Większość z ofiar pochodzi z sektorów największego marginesu społecznego. Dotyczy to między innymi tak zwanych -dzieci ulicy- oraz członków gangów.

Odpowiedzialni za te czyny są w większości osobnikami nieznanymi, chociaż zeznania osób, które zdołały przeżyć oraz świadków egzekucji pokazują, że mogli to być agenci policji, lub cywile występujący za przyzwoleniem rządu.

-W konkretnych przypadkach, gdzie doniesiono o udziale sił porządkowych, rząd nie podjął żadnych kroków w celu wyjaśnienia uczestnictwa policji i wojska w tych zabójstwach-, podkreśliła organizacja. -Nawet, gdy autor zbrodni nie zostanie zidentyfikowany, rząd ma obowiązek przeprowadzić śledztwo w tej sprawie, a osoby odpowiedzialne postawić przed sąd.

Oprócz tego, organizacja jest bardzo zaniepokojona faktem, że za morderstwami mogą stać motywy socjalne lub ekonomiczne i że przypadki te mogą być postrzegane przez niektóre sektory społeczeństwa jako rozwiązanie problemu bezpieczeństwa publicznego.

W tym zrozumieniu, Amnesty International uważa, że w podjętych przez Prezydenta Ricardo Maduro krokach- zero tolerancji, oraz wykorzystaniu sił zbrojnych, służących pilnowaniu przestrzegania prawa- występuje ryzyko łamania praw i wolności obywatelskich, określonych przez prawo honduraskie oraz w międzynarodowych zobowiązaniach podpisanych przez rząd Hondurasu.

Amnesty International przygotowała w swym raporcie szereg konkretnych zaleceń dla rządu honduraskiego, odnoszących się do ochrony dzieci i młodzieży z sektora zagrożonego łamaniem praw człowieka. Wśród nich uwzględniono przeprowadzenie śledztwa i ukaranie winnych za pozaprawne egzekucje i zabójstwa, które miały miejsce w przeszłości i akcje mające na celu zapobieganiu takim zdarzeniom w przyszłości; zastosowanie takich środków, które zagwarantują profesjonalizm instytucji, jaką jest policja, zdyscyplinowana i szanująca swoją misję, organ stojący na straży porządku publicznego, prewencji, kontroli i walki z przestępczością.

Organizacja prosi rząd również o utworzenie stałego i skutecznego systemu ochrony świadków, realizację planu i kalendarza zadań, ich weryfikację oraz określenie konkretnych terminów kończących różne etapy zadaniowe.

-Rząd powinien również rozwinąć politykę do spraw ratowania osób nieletnich, która ułatwiłaby ich reintegrację w społeczeństwie, unowocześniając i umacniając instytucje, które zajmują się ochroną dzieci-, dodaje organizacja.

-Dopóki rząd będzie w dalszym ciągu systematycznie zaniedbywał swoje obowiązki w kwestii dochodzenia i sądzenia zbrodni, oraz ochrony praw dzieci i młodzieży, dopóty na rządzie honduraskim będą ciążyły oskarżenia opinii międzynarodowej-.