Honduras: Sąd Najwyższy daje iskierkę nadziei uwięzionym indiańskim aktywistom

       Leonardo i Marcelino Miranda, liderzy wspólnoty indiańskiej Lenca de Montaña Verde, municipio Gracias, departament Lempira, są uwięzieni od stycznia 2003 kiedy to uzbrojeni policjanci zatrzymali ich i torturowali w obecności ich rodzin i w drodze do więzienia.

 

      -Proces Leonardo y Marcelino był pełen nieprawidłowości, począwszy od braku dowodów, aż po stronniczość w uwzględnianiu zeznań – pod uwagę brane były jedynie świadectwa oskarżenia, a deklaracje świadków obrony były ignorowane,- twierdzi Amnesty International.
 
      W grudniu  2003 zostali skazani na 25 lat więzienia za zabójstwo Juana Reyesa Gómez, które miało miejsce w 2001. Apelacja obrony została odrzucona w czerwcu 2004. Druga apelacja została przedstawiona Sądowi Najwyższemu Hondurasu.

 
        11 listopada Sąd Najwyższy wydał wyrok korzystny dla Leonarda i Marcelino Miranda anulując wyrok 25 lat więzienia za zabójstwo. Sąd zdecydował, że uzasadnienie wyroku zawierało wiele poważnych problemów technicznych.

 

      -Ta decyzja daje iskierkę nadziei w ich walce o sprawiedliwość. Jednak Sąd Najwyższy jedynie anulował wyrok. Sprawa musi być rozpatrzona ponownie przez Sąd Apelacyjny w
Santa Rosa de Copán,- powiedział przedstawiciel Amnesty International.

 
      -Zarzuty wobec Marcelino y Leonardo Miranda nie wyniknęły z ich przestępczej działalności, lecz celem ich było ograniczenie działalności liderów chroniących własność ziemi i środowisko w swoich wspólnotach.-
 
      Nadużycia wobec ludów indiańskich w Hondurasie i niepowodzenie władz w przeprowadzaniu dochodzeń i stawianiu winnych przed sądem od lat niepokoiły Amnesty International. Celem braci Miranda było zapewnienie uznania praw do własności ziemskiej ich wspólnot. Jest to nie na rękę przedstawicielom potężnych interesów ekonomicznych i politycznych, którzy sprzeciwiają się ich działalności na rzecz wspólnot indiańskich.

 
      -Wynikiem fiaska systemu sądowego w Hondurasie, który nie zapewnił właściwego procesu braciom Miranda, jest pozbawienie ich możliwości pracy w obronie praw człowieka w ich wspólnocie. Jeśli nie zostaną przedstawione jasne i niezbite dowody przeciwko nim, już czas by Leonardo i Marcelino Miranda odzyskali wolność i mogli kontynuować swoją działalność” stwierdza Amnesty International.

Tematy