III Ogólnopolskie Spotkanie Przedstawicieli Szkolnych Grup Amnesty International

Przedstawiciele 15 grup spotkali się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, dr. Januszem Kochanowskim, podczas którego mogli opowiedzieć o swojej pracy na rzecz praw człowieka i porozmawiać o możliwościach współpracy z RPO na tym polu.
Szkolne Grupy miały okazję do tradycyjnej już wymiany doświadczeń i pomysłów na działalność na rzecz praw człowieka w swoim środowisku szkolnym i lokalnym. Anna Dzierzgowska przeprowadziła warsztat z tematyki praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych będący wprowadzeniem w Kampanię Human Dignity 2008, koordynator Kampanii, Jacek Białas przedstawił kampanie realizowane obecnie przez AI, a rzeczniczka prasowa AI, Kaja Kulesza opowiedziała o tym jak powinna wyglądać współpraca szkolnych grup z lokalnymi mediami, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się Maratonu Pisania Listów.