Indonezja: Prawa człowieka są sprawą nadrzędną w czasie udzielania pomocy i podczas wysiłków wkładanych w odbudowę kraju

            W swoim oświadczeniu, Amnesty International przedstawia niektóre spośród wieloletnich problemów związanych z prawami człowieka na terenie specjalnego terytorium Aceh w Indonezji, jak również konkretne problemy wynikające z kryzysu humanitarnego w następstwie trzęsienia ziemi i tsunami.

 

            „W bezpośrednim następstwie tego naturalnego kataklizmu, międzynarodowe prawa człowieka pozostają istotne i nie są zbędnym luksusem, który może być brany pod uwagę tylko wtedy, gdy porządek zostanie przywrócony. Prawa człowieka są nawet bardziej niezbędne w czasie kryzysu” – oświadczyła Amnesty International.

 

            Amnesty International namawia, aby społeczność ofiarodawców zaczęła współpracę z rządem Indonezji, aby dopilnować, czy:

  • zagwarantowano całkowity, bezproblemowy i nieograniczony dostęp do terytorium Aceh pracownikom pomocy humanitarnej i obrońcom praw człowieka;
  • traktowanie wszystkich uchodźców wewnętrznych jest zgodne z Głównymi Zasadami ONZ w sprawie Uchodźców Wewnętrznych oraz z innymi międzynarodowymi standardami, które gwarantują ochronę wszystkim wysiedleńcom;
  • zapewniona jest ochrona kobietom i osobom bezbronnym, takim jak: dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne;
  • nawiązano bliską współpracę i koordynację z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i innymi członkami lokalnej społeczności oraz czy wprowadza się i rozwija programy ochrony i pomocy;
  • rządy prawa są przestrzegane oraz czy wyeliminowana została bezkarność za nadużycia praw człowieka.

Tło wydarzeń

 

Rekomendacje Amnesty International wykorzystują sedno standardów i zasad praw człowieka, które społeczność międzynarodowa zgodziła się traktować jako podstawę skutecznych reakcji w sytuacjach kryzysowych i kataklizmów. Zasady te uwzględniają rozmiar wyzwań, jakie muszą podejmować władze w następstwie naturalnych kataklizmów oraz zapewniają, że legalne cele zdrowia publicznego, porządku i bezpieczeństwa nie powinny być osiągane kosztem ludzkiej godności.

 

Kopia oświadczenia Amnesty International dla członków Grupy Konsultacyjnej ds. Indonezji znajduje się na:

http://web.amnesty.org/library/index/ENGASA21/002/2004

Tematy