Inicjatywa Razem89 w Wałczu

4 czerwca 2009 r. to dzień, w którym cała Polska i Europa świętuje 20. rocznicę upadku systemu komunistycznego. Z tego też powodu centralne, państwowe uroczystości odbędą się w Gdańsku i Krakowie. W całym kraju odbywają się debaty, spotkania, dyskusje, wystawy.
Zespół Szkół nr 3 również przyłączył się do obchodów. Zorganizowaliśmy w naszej szkole mini sympozjum naukowe pod hasłem Przemiany roku 1989. Zaprosiliśmy do udziału w nim wszystkie szkoły ponadgimnazjalne naszego miasta. Deklarację uczestnictwa złożyły: I LO  im. Kazimierza Wielkiego, II LO im. Księdza Józefa Tischnera, a także Zespół Szkół nr 4. Podczas sympozjum odbył się konkurs referatów. Wśród uczniów, którzy podjęli się trudnej sztuki referowania znaleźli się:
1.      Reprezentanci I LO, Maciej Woda i Kamil Krypowicz, którzy przedstawili referat pod tytułem: Droga Polaków do 4 czerwca 1989. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawował
p. Przemysław Cielas.
2.      Magdalena Masłyka, uczennica II LO. Przygotowała referat pod kierunkiem p. Jerzego Romaniuka na temat: Społeczeństwo polskie wobec przemian roku 1989.  
3.      Referentka z ZS nr 3, Kinga Polaków, która wygłosiła referat o Prawach człowieka w świetle przemian roku 1989. Opiekę merytoryczną nad przygotowaniem referatu sprawowały panie  Jolanta Chojnacka i Anna Pienkoś.
Sympozjum rozpoczęło się słynnym utworem Jacka Kaczmarskiego Mury w wykonaniu księdza Huberta Smołkowicza. Na to międzyszkolne wydarzenie został zaproszony wicedyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, pan dr Tomasz Ślepowroński. Po części konkursowej pan doktor odniósł się do wszystkich referatów i w prezentacji multimedialnej przedstawił zagadnienie Rok 1989 w Polsce i Europie. Podkreślił, iż centralne obchody 20. rocznicy obalenia komunizmu w Polsce przebiegają pod hasłem Zaczęło się w Polsce. Ważnym jest bowiem fakt, że to właśnie w naszym kraju (nie w Niemczech) rozpoczęły się procesy destabilizujące system komunistyczny, one w następstwie doprowadziły do tego, że –mury runęły-.
Dr Ślepowroński  wyłonił zwyciężczynię konkursu, którą została Magdalena Masłyka. Uczennica niezwykle dojrzale i problemowo zaprezentowała poruszoną przez siebie tematykę historyczną. Magda otrzymała nagrodę książkową. Wszyscy uczniowie, a także ich nauczyciele otrzymali koszulki, plakietki, naklejki, plakaty i balony nadesłane specjalnie na tę okazję przez zespół Inicjatywy Razem-89.
Sympozjum przebiegało w atmosferze nauki, chęci zrozumienia mechanizmów historii, spokoju i radości. Bardzo się cieszymy, że była to nasza międzyszkolna, wspólna inicjatywa. Mamy nadzieję, iż to wydarzenie pozwoliło słuchaczom lepiej zrozumieć, co tak naprawdę świętuje Polska i Europa  4 czerwca 2009 r.
Anna Pienkoś (organizatorka)

Tematy