Irak: Akcja zbrojna może spowodować katastrofę dla ludności cywilnej i praw człowieka

-Ci, którzy rozpoczęli akcję zbrojną muszą wziąć na siebie odpowiedzialność, jeśli ich działania spowodują katastrofę humanitarną. Obawiamy się, że działania wojenne mogą przerwać dostawy podstawowych usług i produktów dla ludności silnie zależnej od pomocy rządowej, co może spowodować katastrofę humanitarną. Decydenci muszą zrobić wszystko, żeby ochronić ludność cywilną i złagodzić ludzkie cierpienia-, powiedziała Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International.

-Amnesty International uważa, że istnieje realne ryzyko, że wielu cywilów, w tym również dzieci może zginąć w rezultacie ataków prowadzonych rozróżnienia celów cywilnych i wojskowych albo w wyniku użycia zakazanej broni.-

Amnesty International obawia się także, że próby podejmowane przez reżim iracki, aby stłumić wewnętrzne powstanie mogą doprowadzić do szeroko rozpowszechnionych naruszeń praw człowieka.

ONZ powinien zacząć przygotowania do rozmieszczenia międzynarodowych obserwatorów praw człowieka w Iraku, jak tylko sytuacja na to pozwoli. Mandat obserwatorów powinien obejmować możliwość kontroli łamania prawa przez siły kontrolujące terytorium, tak irackie jak i zagraniczne.

Amnesty International wzywa kraje sąsiadujące oraz władze kurdyjskie, aby otworzyły granice i przyjęły uchodźców oraz uchodźców wewnętrznych oraz zapewniły im pełny i swobodny dostęp do organizacji międzynarodowych I organizacji pozarządowych.

Amnesty International obawia się także znaczących naruszeń praw człowieka spowodowanych przez działania wojenne w regionie i poza nim.

-Wielu ludzi wyraża swoje zaniepokojenie i złość z powodu wojny. Prawo do swobody wypowiedzi, swobody zgromadzeń i poruszania się już są zagrożone, gdyż wiele demonstracji antywojennych zostało stłumionych, a polityczni oponenci i dziennikarze zostali aresztowani. -Musimy przeciwstawiać się takiemu traktowaniu praw człowieka-, powiedziała Irene Khan.

Tematy