Irak: List otwarty do Prezydenta George Busha, Premiera Tonego Blaira, Premiera José Maria Aznara i Prezydenta Saddama Husseina

-Ci, którzy chcą wszcząć akcję zbrojną przeciwko Irakowi ponoszą szczególną odpowiedzialność za zapewnienie pełnego przestrzegania międzynarodowych praw człowieka i prawa humanitarnego. W wypadku wojny Amnesty International domaga się tego, aby jej strony zastosowały się do zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego.-

Amnesty International domaga się tego samego od władz Iraku, które również muszą działać zgodnie ze swoimi zobowiązaniami.

Amnesty International domaga się w szczególności publicznego wyrażenia przez wszystkie strony konfliktu, że będą działać zgodnie z wyszczególnionymi poniżej podstawowymi i wyraźnymi zasadami:

  • Ochrona ludności cywilnej poprzez ścisłe podporządkowanie się zasadom międzynarodowego prawa humanitarnego
  • Powstrzymanie się od używania broni o niekontrolowanym działaniu
  • Traktowanie ludności cywilnej w sposób humanitarny
  • Ochrona praw osób biorących udział w walkach
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i realizacja potrzeb humanitarnych ludności irackiej
  • Ochrona i pomoc dla uchodźców oraz dla uchodźców wewnętrznych
  • Zapewnienie, że osoby, które w trakcie działań wojennych popełnią przestępstwa zostaną pociągnięte do odpowiedzialności zgodnie z prawem międzynarodowym
  • Zaangażowanie w działania Międzynarodowej Humanitarnej Komisji Badawczej zajmującej się naruszeniami Konwencji Genewskich.
  • Wspieranie i ułatwianie pracy obserwatorów praw człowieka do Iraku, gdy tylko sytuacja pozwoli na ich wysłanie
  • Wsparcie dla ONZ w jej działaniach humanitarnych i na rzecz praw człowieka.

Tematy