Irak: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i inne państwa muszą chronić irackich uchodźców

AI Index: MDE 14/006/2007    

-Wspólnota międzynarodowa musi natychmiast zaoferować techniczne oraz finansowe wsparcie państwom, które udzieliły schronienia osobom opuszczającym Irak-, powiedział Malcolm Smart, Dyrektor Programu Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. -Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, jako główni członkowie Sił Wielonarodowych (MNF), jak i rząd Iraku powinny uczynić więcej aby zapewnić długotrwałą ochronę uchodźcom i 1,7 milionowi osób wewnętrznie przesiedlonych w tym kraju.-

Biuro Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) stwierdziło w środę, że ponad 1,7 mln Irakijczyków jest obecnie wewnętrznie przesiedlonych, z czego ok. 500 tys. zostało przesiedlonych od czasu bombowania świątyni Shi’a w mieście Samarra w lutym 2006. UNHCR stwierdziło również, że od 2003 roku prawie dwa miliony Irakijczyków znalazło schronienie w państwach sąsiednich. Z tego blisko 700 tys. znajduje się obecnie w Jordanii a ok. 1 mln w Syrii.

Dzięki dobremu położeniu geograficznemu Jordania i Syria są w stanie zapewnić znaczącą pomoc dla irakijskich uchodźców i do tej pory były kluczowymi państwami, które zapewniały wsparcie na tak dużą skalę. Amnesty International uważa, że powinny nadal kontynuować te działania oraz rozszerzać ich zakres wraz z innymi państwami w innych rejonach świata, m.in. przez udzielanie pozwoleń na przekraczanie ich granic dla osób poszukujących schronienia, zgodnie z ich obowiązkami wynikającymi z prawa międzynarodowego.

Społeczność międzynarodowa musi jednak uczynić więcej w zakresie zapewnienia pilnie potrzebnego wsparcia. Amnesty International uważa, że alternatywne rozwiązania – takie jak przesiedlenie do państw trzecich – powinny zostać w tej sytuacji rozważone jako opcja, reprezentująca podejście dzielenia się odpowiedzialnością. Oprócz tego 1,7 mln wewnętrznie przesiedlonych osób w Iraku potrzebuje natychmiastowej pomocy. Zarówno rząd Iraku jak i kraje wchodzące w skład Sił Wielonarodowych muszą podjąć wszystkie możliwe kroki aby zapewnić im bezpieczeństwo .

Wiele z państw, które zaoferowały schronienie obywatelom Iraku, nie wymuszały na nich dotychczas powrotu do kraju ojczystego. W interesie ich dalszej ochrony, państwa udzielające schronienia – jak np. Stany Zjednoczone – nie powinny zawracać do Iraku osób, których wnioski o przyznanie azylu zostały odrzucone. Zwłaszcza Stany Zjednoczone ponoszą w tej sytuacji szczególną odpowiedzialność za ochranianie osób przesiedlonych, ponieważ są jednym z inicjatorów trwającego w Iraku konfliktu.  Ponadto, Stany Zjednoczone muszą podjąć proaktywny wysiłek w celu szybszego niż dotychczas zapewnienia bezpiecznego miejsca pobytu kolejnym uchodźcom z Iraku.

-Chociaż to głównie polityka Stanów Zjednoczonych i ich działania militarne przyczyniły się do przerażającej sytuacji w Iraku, do tej pory niewielka liczba Irakijczyków, przesiedlonych w wyniku działań wojennych uzyskała schronienie w USA,- powiedział Malcolm Smart. -Władze Stanów Zjednoczonych muszą sprostać swoim zobowiązaniom w tym zakresie i stać się liderem w wysiłkach skierowanych na zapewnienie długoterminowych i długotrwałych rozwiązań dla uchodźców z Iraku.-

Tłumaczenie: Maria Laitalianen