Irak: Tortury nie są odosobnionymi przypadkami – potrzeba niezależnego śledztwa

„Doniesienia o torturowaniu i znęcaniu się w więzieniu Abu Ghraib, które ostatnio wyszły na jaw, pogorszą delikatną już sytuację. Więzienie cieszyło się złą sławą za czasów Saddama Husajna i nie można dopuścić, by taka sytuacja się powtórzyła. Obywatele Iraku żyli w strachu przed torturami wystarczająco długo. Władze Koalicyjne muszą wyraźnie zasygnalizować, że tortury nie będą w żadnym wypadku tolerowane, dodając, iż Irakijczycy są teraz wolni od tak brutalnego i poniżającego postępowania” – powiedziała Amnesty International.

 

            „Konieczne jest przeprowadzenie niezależnego, jawnego i bezstronnego dochodzenia w związku z zarzutami torturowania. Nic innego nie będzie można potraktować jako wystarczające. Jeśli Irak ma mieć stabilną i spokojną przyszłość, prawa człowieka muszą być centralnym elementem w dalszej drodze do pokoju. Komunikat ten musi być jasno i wyraźnie ogłoszony, by pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy gwałcą prawa człowieka.”

 

            „Nasze szeroko zakrojone dochodzenie w Iraku sugeruje, iż nie jest to odosobniony przypadek. Nie wystarczy, by Stany Zjednoczone reagowały tylko wtedy, gdy jeden z takich brutalnych obrazów trafia na ekran.”

 

            W ubiegłym roku Amnesty International często otrzymywała od Sił Koalicyjnych raporty na temat przypadków torturowania i znęcania się. Aresztowani donoszą, iż stale byli narażani na okrutne, nieludzkie i upokarzające traktowanie podczas ich aresztowania i przetrzymywania. Wielu zatrzymanych powiedziało Amnesty International, że byli oni torturowani i maltretowani podczas przesłuchań przez amerykańskie i brytyjskie wojska. Metody tortur często obejmują pobicia, pozbawianie snu przez dłuższy czas, zmuszanie do przebywania w sprawiających ból pozycjach. Czasem są one połączone z przymusem słuchania bardzo głośnej muzyki, nakładaniem worków na głowę przez dłuższy czas oraz wystawieniem na działanie rażącego światła. Praktycznie żaden z zarzutów znęcania się czy torturowania nie został odpowiednio zbadany przez władze.

 

            Amnesty International nawołuje, aby kompetentny, niezależny i bezstronny organ przeprowadził dochodzenie w sprawie nadużyć przez Siły Koalicyjne. Wyniki dochodzenia powinny być podane do publicznej wiadomości. Co więcej, ofiarom i ich rodzinom powinno być okazane zadośćuczynienie w formie wypłacenia odszkodowania.

Tematy