Irak: Tysiącom więźniów odmówiono podstawowych praw

„Trzy lata po obaleniu Saddama Husajna, USA i jego sojusznikom nie udało się wyznaczyć granic respektujących podstawowe prawa przetrzymywanych przez nich więźniów oraz ochronić ich przed ryzykiem tortur i innymi nadużyciami. Obecny system przetrzymywania jest bezwzględny i dopuszcza się pewnych nadużyć”, powiedziała Hassiba Hadj-Sahraoui, Zastępczyni Dyrektora Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

 

Niektórzy więźniowie są przetrzymywani, mimo że nie przedstawiono im zarzutów i nie odbyła się w ich sprawie rozprawa sądowa. Siły Wielonarodowe przez ponad dwa lata nie dały im szansy na zakwestionowanie powodów, dla których są przetrzymywani. Aresztowani muszą zmierzyć się z perspektywą uwięzienia przez lata, a powodem ich uwięzienia są informacje, do których nawet nie maja dostępu. Sposób w jaki Amerykanie i Brytyjczycy przesłuchują aresztowanych bardzo odbiega od międzynarodowych standardów z prawem do nadzoru sądowego włącznie. Więźniom ustawicznie odmawia się również prawa do obrony i widzenia z rodzinami.

                            

Raport Beyond Abu Ghraib: Detention and Torture In Iraq mówi o pogwałceniu praw człowieka, za które Siły Wielonarodowe są bezpośrednio odpowiedzialne, ale koncentruje się również na zbieraniu dowodów na istnienie tortur jakich dopuszczają się irackie siły bezpieczeństwa działające przy SW z tzw. Wilczą Brygadą (Wolf Brigade) włącznie, która to podlega i donosi o wszystkim Irackiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Zdarzały się również przypadki, kiedy więźniowie umierali będąc właśnie pod nadzorem irackich sił bezpieczeństwa. Amnesty International obawia się, że te przypadki oraz sprawa tortur nie były odpowiednio zbadane i ci którzy się tego dopuścili nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Amerykańskie i brytyjskie próby dochodzenia sprawy skupiły się głównie na młodym personelu wojskowym i nie zdołały ukazać powagi wykroczeń.

 

Zarówno Siły Wielonarodowe jak i irackie władze powinny podjąć stosowne kroki, aby podkreślić wagę fundamentalnych praw człowieka, jeśli ma istnieć jakakolwiek nadzieja na powstrzymanie wzrastającej w Iraku przemocy i sekciarstwa. Muszą się one upewnić, że prawa więźniów są w pełni przestrzegane, że wszelkie poszlaki co do tortur i innych nadużyć zostały wnikliwie przeanalizowane, a winni tych nadużyć staną przed sądem.

 

„Międzynarodowy system ochrony praw człowieka w Iraku, podobnie jak krajowe prawodawstwo, posiada gwarancje ochrony fundamentalnych praw więźniów – włącznie z zakazem tortur i prawem do opieki medycznej. Już najwyższy czas, aby wszystkie strony konfliktu zaczęły respektować prawo, któremu podlegają”, powiedziała Hassiba Hajd- Sahraoui.

 

Całość raportu Beyond Abu Ghraib: Detention and Torture In Iraq dostępna w języku angielskim na stronie:  http://web.amnesty.org/library/index/engmde140012006

Tematy