Iran – Arbitralne zatrzymanie/ możliwy więzień sumienia/ obawa o stan zdrowia

IRAN


Mansour Ossanlu (m), przewodniczący Związku
Zawodowego Towarzystwa Komunikacji Miejskiej i
Podmiejskiej w Teheranie  (Sherkat-e Vahed)

 


Mansour Ossanlu, przewodniczący Związku Zawodowego Towarzystwa Komunikacji Miejskiej i Podmiejskiej w Teheranie (Sherkat-e Vahed) od 22 grudnia 2005 r. przebywa w zamknięciu na 209 oddziale wiezienia Evin w stołecznym Teheranie. Niewykluczone, że jest on więźniem sumienia, zatrzymanym wyłącznie z powodu pokojowej działalności w związku zawodowym. Według doniesień, Ossanlu ma problemy z oczami i jeśli natychmiast nie otrzyma pomocy medycznej, może stracić wzrok.

 

Mansour Ossanlu znajdował się wśród dwunastu działaczy Związku, których – jak wynika z relacji –  policja zatrzymała w ich domach 22 grudnia 2005 r. Wydaje się, że aresztowania nastąpiły wskutek pokojowej działalności, którą zatrzymani prowadzili w ramach związku zawodowego. Wkrótce potem czterech spośród dwunastu osób zostało zwolnionych z aresztu. 25 grudnia, podczas strajku autobusowego, aresztowano członków Związku, którzy domagali się zwolnienia ich kolegów. 26 grudnia zwolniono wszystkich zatrzymanych oprócz Ossanlu i sześciu innych członków Zarządu. Tych sześciu uwolniono w dwa dni później, w areszcie pozostał tylko Ossanlu. Nie przyznano mu dostępu do adwokata, a doniesienia pozwalają przypuszczać, że może zostać oskarżony o kontakty z zagranicznymi irańskimi ugrupowaniami opozycyjnymi i o przygotowywanie zbrojnego zamachu na obecne władze państwowe.

 

Jak wynika z relacji, 31 grudnia siedmiu członków Związku, w tym Mansour Hayat Ghaybi (lub Ghaybati); Ebrahim Madadi; Reza Tarazi, Gholamreza Mirza’i; Abbas Najand Kouhi i Ali Zad Ossein, zostało wezwanych, by następnego dnia stawili się przed Sądem Rewolucyjnym, m.in. pod zarzutem zakłócania porządku publicznego. Jednakże 1 stycznia, na skutek protestu urządzonego przez związkowców przed gmachem sądu, siedmiu wezwanym oświadczono podobno, że ich proces został odwołany.

 

7 stycznia pracownicy Towarzystwa Komunikacji Miejskiej zorganizowali kolejny strajk, podczas którego zatrzymano podobno pięciu kierowców. Jak wynika z relacji, wszyscy zostali następnie zwolnieni.

 

TŁO WYDARZEŃ


Związek Zawodowy Towarzystwa Komunikacji Miejskiej i Podmiejskiej w Teheranie powstał przypuszczalnie w 1979 r., a w 2004 r. wznowił działalność po trwającej dwadzieścia pięć lat delegalizacji i wciąż nie jest uznawany przez władze.
Iran ratyfikował Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR). Artykuł 22 (1) tego dokumentu głosi, że: „Każdemu przysługuje prawo do wolnego stowarzyszania się, w tym do zakładania związków zawodowych i wstępowania do nich w celu ochrony własnych interesów”. Artykuł 26 Konstytucji Iranu mówi, że: „Zezwala się na tworzenie partii, stowarzyszeń, związków zawodowych oraz politycznych pod warunkiem, że nie łamią one zasad niepodległości, wolności, jedności państwowej, zasad islamu lub nie uderzają w podstawy republiki islamskiej. Nikomu nie można zakazać przynależności do wyżej wymienionych grup i nikogo nie można zmuszać do wstępowania do nich.  

 

ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku angielskim lub polskim:

 

  • wyrażając obawę w związku z przedłużającym się okresem zatrzymania Mansoura Ossanlu, który przebywa na 209 oddziale w więzieniu Evin;
  • zwracając się o udzielenie gwarancji, że podczas pobytu w areszcie więzień nie będzie torturowany ani maltretowany;
  • wyrażając troskę, że Ossanlu może być przetrzymywany wyłącznie ze względu na pokojową działalność w związku zawodowym; jeśliby ta obawa potwierdziła się, Ossanlu powinien zostać natychmiast i bezwarunkowo zwolniony, jeśli nie – należy wezwać władze, by niezwłocznie przedstawiły mu zarzuty popełnienia przestępstwa i wytoczyły mu uczciwy proces;
  • wyrażając troskę w związku z informacją, że powodu poważnych kłopotów z okiem Ossanlu potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej i wzywając, by natychmiast zapewniono mu wszelką potrzebną opiekę lekarską;
  • wzywając władze, by niezwłocznie udzieliły mu zezwolenia na kontakty z adwokatem, wybranym dowolnie przez więźnia lub jego rodzinę;
  • przypominając władzom o ich zobowiązaniach wynikających z ratyfikowania ICCPR, który w artykule 22 (1) gwarantuje prawo do tworzenia związków zawodowych i wstępowania do nich.

 

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI
NA ADRES:

 

1. Przewodniczący Republiki Islamskiej
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Islamic Republic of Iran
Fax:+ 98 21 649 5880 (proszę zaznaczyć
“For the attention of the Office of His
Excellency, Ayatollah al Udhma Khamenei,
Qom)
Email:
[email protected]
Forma grzecznościowa: Wasza Wysokość/ Your Excellency

 

2. Przewodniczący Sądownictwa
Jego Ekscelencja Ajatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Park-e Shahr,
Tehran,
Islamska Republika Iranu
Email:
[email protected] (należy zaznaczyć: „Proszę przekazać do Jego Ekscelencji Ajatollaha Shahroudiego lub ze strony Władzy Sądowniczej : www.iranjudiciary.org/feedback_en.html
Fax: + 98 21 8 879 6671 / 6 640 4018 / 6 640 4019
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo/Your Excellency

 


W razie wysyłania apeli po 20 lutego 2006 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.

Tematy