Iran: dalsze egzekucje dzieci i nieletnich przestępców

Dwie osoby: osiemnastolatek znany tylko jako A. M. i nieletni Mahmoud A. zostali publicznie powieszeni 19 lipca 2005 w Mashhad, mieście w północno – wschodniej części kraju. Według raportów, zostali oni skazani za napastowanie seksualne trzynastoletniego chłopca i uwięzieni 14 miesięcy temu. Przed egzekucją wymierzono także karę chłosty za picie, naruszanie spokoju i kradzież (każdy ze skazanych otrzymał 228 razów).

Dwudziestoletni Ali Safarpour Rajabi został powieszony 13 lipca 2005 za zabicie w Poldokhtar oficera policji Hamida Enshadi. Według dokumentów Amnesty International jego wyrok zapadł w lutym 2002 roku, gdy miał on 17 lat, przestępstwo zaś mógł popełnić jako szesnastolatek.

Iran, jako strona Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych  (ICCPR) i Konwencji o Prawach Dziecka (KPD), zobowiązał się wstrzymać dokonywanie egzekucji za przestępstwa popełnione przed ukończeniem 18 lat.

W ciągu ostatnich czterech lat władze irańskie rozważały prawne zakazanie stosowania kary śmierci za takie przestępstwa. Zgodnie z Artykułem 1210(1) irańskiego Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność karną ponoszą chłopcy od 15 roku życia i dziewczęta od 9 roku życia.

Po analizie drugiego okresu implementacji zaleceń KPD, Komitet Praw Dziecka przy ONZ (niezależne ciało eksperckie, powołane na mocy Konwencji do monitoringu zgodności działań państw – stron z jej postanowieniami) wezwał w styczniu 2005 władze Iranu:

·         „do podjęcia kroków niezbędnych do natychmiastowego zaprzestania wykonywania kary śmierci na osobach, które popełniły przestępstwo jako nieletni;

·         do podjęcia odpowiednich środków prawnych i przekształcenia tych kar w sposób zgodny z Konwencją;

·         do zaprzestania skazywania na śmierć osób, które popełniły przestępstwo jako nieletni, zgodnie z artykułem 37 Konwencji”,

oraz:

·         „do natychmiastowego zawieszenia zasądzania i stosowania wszelkich form tortur, okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania, takiego jak amputacje, chłosta lub kamienowanie na osobach, które popełniły przestępstwo jako nieletni”. (paragrafy 30 i 72.b Podsumowania Obserwacji Komitetu, UN Doc. CRC/C/15/Add.254.)

W tym roku dokonano w Iranie egzekucji co najmniej czterech osób skazanych za przestępstwa popełnione przed 18 rokiem życia, w tym jednej osoby wciąż niepełnoletniej. Amnesty International odnotowała w 2005 roku 42 egzekucje, ale liczba ta może być wyższa.

Skazywanie dzieci na śmierć, dokonywanie ich egzekucji i stosowanie wszelkich form przemocy wobec nich powinno być w Iranie bezwarunkowo zaprzestane.

Tematy