Iran: Wspólne oświadczenie Shirin Ebadi i Irene Khan

-Trzy dni temu tysiące ludzi w ponad 100 miastach na całym świecie przyłączyło się do Światowego Dnia Akcji w proteście przeciwko licznym aresztowaniom, pobiciom i zabójstwom, które towarzyszyły próbie przeforsowania ogłoszonych wyników wyborów, które są przedmiotem powszechnej krytyki, przez władze irańskie- stwierdziła Irene Khan. -Celem tego protestu było wyrażenie naszej solidarności z tymi, których prawa są w Iranie naruszane, oraz wysłanie wiadomości do Najwyższego Przywódcy Iranu i osób z nim związanych, że naruszenia muszą się skończyć. Świat patrzy.- Shirin Ebadi, najwybitniejsza irańska prawniczka i obrończyni praw człowieka, przebywa w Londynie na zaproszenie Amnesty International.
Organizacja, którą założyła w roku 2001 – Centrum Obrońców Praw Człowieka – została ubiegłego grudnia zamknięta w trybie przyśpieszonym przez irańskie władze, ponieważ jej członkowie próbowali promować prawa człowieka i bronić osób, które były więzione i torturowane. Od początku protestów, które wybuchły w związku z wyborami, więzionych jest przynajmniej troje z przywódców tej organizacji – dziennikarz Abdolreza Tajik oraz wybitni prawnicy zajmujący się prawami człowieka Abdolfattah Soltani i Mohammad Ali Dadkhah. Dwoje z nich jest przetrzymywanych w cieszącym się złą sławą więzieniu Evin, a miejsce pobytu Mohammada Ali-ego Dadkhaha jest nieznane, co wzbudza szczególne obawy o jego bezpieczeństwo.
-Odbywa się obława na moich współpracowników, ponieważ pracują oni aby promować sprawiedliwość i rządy prawa, oraz aby bronić praw człowieka obywateli Iranu- stwierdziła Shirin Ebadi, która w roku 2003 otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. -Teraz marnieją oni w więzieniu, podobnie jak wiele innych osób w moim kraju, ponieważ stają w obronie uniwersalnych wartości – prawa do wolności opinii i wypowiedzi – oraz do pokojowego rejestrowania swoich protestów bez obawy o aresztowania lub ataki ze strony brutalnych sił, takich jak basidżi. Irene Khan i Shirin Ebadi zaapelowały, by międzynarodowe uwaga i wysiłki nie ustawały, bez względu na to jak bardzo nieustępliwe wydają się władze w Teheranie.
-Ludzie w Iranie potrzebują obecnie międzynarodowego wsparcia bardziej niż kiedykolwiek, ponieważ to teraz mają w Teheranie miejsce polityczne zmiany,- powiedziała Shirin Ebadi. -Międzynarodowa uwaga i presja muszą trwać i nasilać się, jeśli mają mieć wpływ na decydentów w Teheranie. -Szczególnie ONZ powinna przyjąć bardziej stanowcze stanowisko,- stwierdziła Irene Khan. -Przy pomocy mechanizmów dotyczących m.in. praw człowieka, ONZ musi przeprowadzić śledztwo w sprawie naruszeń, które mają miejsce w Iranie oraz zebrać dowody, które pewnego dnia będą mogły zostać wykorzystane do postawienia odpowiedzialnych osób przed wymiarem sprawiedliwości-. Shirin Ebadi odwiedza Londyn w ramach międzynarodowej kampanii prowadzonej w celu uwidocznienia naruszeń praw człowieka w Iranie i wspierania ogólnoświatowej akcji, którą Amnesty International prowadzi w obronie Centrum Obrońców Praw Człowieka i jego członków oraz umożliwienia jego ponownego otwarcia i prowadzenia działań.
tłum. B. Kumanek