Iran: zaprotestuj przeciwko powyborczym represjom!

Napływające wiadomości powodują poważne obawy wśród ludności Iranu oraz u osób przyglądających się rozwojowi wydarzeń w tym kraju. Jednakże nadal niezmiernie trudno jest potwierdzić szczegóły na temat tych, którzy zostali aresztowani. Ciągle nie wiemy gdzie są przetrzymywani, dlaczego i pod jakimi zarzutami.
Oświadczenie wydane w dniu 13 czerwca mówiące o tym, że urzędujący Prezydent Ahmadinedżad wygrał poprzedniego dnia wybory prezydenckie dużą większością głosów, zapoczątkowało w Iranie największe od kilkudziesięciu lat demonstracje. Setki tysięcy Irańczyków wyległo na ulice, aby zaprotestować przeciwko, ich zdaniem, sfałszowanym wynikom wyborów.
W swoich domach i biurach zostało aresztowanych wielu opozycyjnych aktywistów, dziennikarzy i studentów, jak również niektórych obrońców praw człowieka. Początkowo pokojowe demonstracje spotykały się coraz częściej ze stosowaniem nadmiernej siły przez irańskie siły bezpieczeństwa, w tym przez ochotnicze bojówki Basidżi, szczególnie po tym, jak podczas piątkowych modlitw w dniu 19 czerwca Najwyższy Przywódca Ajatollah Chamenei nakazał zakończenie demonstracji.
Podejmij działania – napisz list za pośrednictwem strony internetowej w sprawie uwięzionych podczas protestów.
Przywódca Islamskiej Republiki Iranu
Ajatollah Ali Chamenei,
Wasza Ekscelencjo,
Z zaniepokojeniem śledzę ostatnie wydarzenia w Iranie. Widziałem rozpędzanie pokojowych manifestacji, bicie protestujących, tysiące aresztowanych a nawet zabitych. Wzywam do uwolnienia wszystkich uwięzionych jedynie za korzystanie z prawa do wyrażania opinii i wolności zgromadzeń. W przypadku tych oskarżonych o przestępstwa kryminalne wzywam do zapewnienia im prawa do sprawiedliwego procesu, bez wymuszania zeznań ani skazywania ich na karę śmierci.
Wszyscy uwięzieni muszą być chronieni przed torturami i innymi formami złego traktowania. Aby zapewnić im tego typu ochronę należy sprecyzować kto jest zatrzymany, gdzie przetrzymywani są aresztanci oraz umożliwić im kontakty z rodzinami i wybranymi przez siebie prawnikami.
Wzywam również do przedstawienia informacji o ofiarach zamieszek oraz o zapewnienie, że wszystkie przypadki śmierci z rąk służb specjalnych, jak i w zakładach karnych zostaną wyjaśnione a w sprawach tych przeprowadzone zostaną rzetelne śledztwa, zaś wszyscy odpowiedzialni za nadużycia zostaną pociągnięci do odpowiedzialności przed niezawisłym wymiarem sprawiedliwości.
Z poważaniem,

Leader of the Islamic Republic
Ayatollah Sayed -Ali Khamenei
Dear Ayatollah Khamenei,
I have been watching the events in Iran over the past number of weeks with serious concern. I have seen peaceful protests attacked, protesters beaten and, in some cases, killed, and read of thousands being arrested.
I call on you to release all those imprisoned for simply exercising their rights to freedom of speech and assembly. For those accused of engaging in criminal acts, I call on you to ensure they receive a fair trial, with no reliance on forced -confessions- and that they are not sentenced to death.
All those imprisoned must be protected from torture and other forms of ill-treatment. To ensure this, you should clarify who is in detention and where they are being held and allow them access to their families and lawyers of their choice.
Finally, I call on you to clarify who has been killed, and to ensure that all deaths at the hands of security forces or in custody are properly and independently investigated and that anyone responsible for abuses is brought to justice promptly and fairly.
Yours sincerely,