Dwie osoby podczas pogrzebu ofiary ataków Hamasu.

Hamas wraz z innymi ugrupowaniami zbrojnymi muszą natychmiast wypuścić zakładników cywilnych i traktować wszystkich jeńców humanitarnie

Amnesty International ponawia swoje wezwanie do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich cywilnych zakładników, w tym dzieci, uprowadzonych przez Hamas i inne grupy zbrojne 7 października. Zakładnicy są od miesiąca przetrzymywani w okupowanej Strefie Gazy 

Tysiące ludzi wyszło na ulice Izraela w ostatnich dniach, by wyrazić niezadowolenie wobec reakcji izraelskiego rządu i domagać się sprowadzenia swoich bliskich do domu. W zeszłym tygodniu w sieci pojawiło się nagranie opublikowane przez Brygady Al-Kassam, wojskowe skrzydło Hamasu, na którym trzy cywilne zakładniczki przetrzymywane w Strefie Gazy zwracają się do izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu. Nagrywanie i publikowanie świadectw zakładników jest równoznaczne z nieludzkim i poniżającym traktowaniem. 

„Branie zakładników i porwania ludności cywilnej są zakazane przez prawo międzynarodowe i stanowią zbrodnię wojenną. Zakładnicy muszą być traktowani humanitarnie i zgodnie z prawem międzynarodowym, nie powinni być zmuszani do składania zeznań czy oświadczeń ani wykorzystywani w publikowanych nagraniach wideo.” – powiedziała Agnès Callamard, Sekretarzyni Generalna Amnesty International. – „Zamiast wykorzystywać udręczonych cywili do osiągania celów politycznych, Hamas powinien niezwłocznie i bezwarunkowo ich uwolnić. Jako absolutne minimum, Hamas musi natychmiast umożliwić niezależnym obserwatorom dostęp do zakładników, aby zapewnić im odpowiednie warunki i umożliwić komunikację z rodzinami”.

Izraelskie władze poinformowały, że w Strefie Gazy przetrzymywanych jest co najmniej 240 cywilnych i wojskowych zakładników, jednak nie podały, ilu z nich to ludność cywilna, a ilu to żołnierze. Wśród zakładników znajduje się 33 dzieci, osoby starsze i obcokrajowcy lub osoby posiadające podwójne obywatelstwo, a także izraelscy żołnierze. Do tej pory Hamas uwolnił czterech cywilnych zakładników. Były to cztery kobiety. Dwie obywatelki USA uwolniono 20 października, dwie inne kobiety odzyskały wolność 24 października. 

Podczas gdy Izrael kontynuuje brutalne ataki i nieustające bombardowania Strefy Gazy, wskutek czego liczba ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej wciąż rośnie, Amnesty International ponawia swoje wezwanie do natychmiastowego zawieszenia broni, wzywa do ochrony wszystkich osób cywilnych oraz apeluje o zapewnienie dostępu do niezbędnej pomocy humanitarnej w obliczu katastrofy humanitarnej spowodowanej przez działania wojenne w Strefie Gazy. 

„Nieustanne bombardowania Strefy Gazy przez Izrael, w tym poprzez nieselektywne (pod względem infastruktury cywilnej i wojskowej) oraz niezgodne z prawem ataki, zabiły według danych palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia ponad 10.000 Palestyńczyków, w tym 4.200 dzieci. Ataki i bombardowania stanowią zagrożenie także dla  zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy, co pokazuje, że apele izraelskich rodzin o priorytetowe traktowanie dobra zakładników podczas prowadzonych operacji, są ignorowane.” – powiedziała Agnès Callamard

Ella Ben Ami, której rodzice Raz i Ohad Ben Ami zostali uprowadzeni z Be’eri podczas ataku 7 października, jest jedną z osób, które dołączyły do niedawnych protestów w Izraelu. Przekazała Amnesty International, że jej matka jest ciężko chora,ma urazy mózgu i kręgosłupa. 

„Minął miesiąc odkąd moi rodzice zostali uprowadzeni. Zostaliśmy z potwornym poczuciem bezradności i niepewności. Nie mam żadnych informacji o ich sytuacji, co bardzo utrudnia mi codzienne funkcjonowanie. Protestujemy, aby zwiększyć świadomość dotyczącą zakładników i domagać się opieki nad nimi, a także wywierać presję na ich uwolnienie. Proszę mój rząd i wszystkich światowych przywódców o pomoc. Chcemy znów zobaczyć naszych rodziców żywych. Jeśli moja matka nie otrzyma leków, których potrzebuje, to obawiamy się, że nie przeżyje. Nie mamy czasu” – powiedziała Ella Ben Ami.

Jonatan Zeigen to syn 74-letniej Vivian Silver – działaczki na rzecz pokoju i byłej członkini zarządu izraelskiej organizacji praw człowieka B’Tselem, która została uprowadzona z kibucu Be’eri w południowym Izraelu 7 października. Jonatan powiedział Amnesty International:

„Czuję wielki smutek i ogromny ból ze względu na moją mamę, wszystkich zakładników, nasze społeczności i naród palestyński. Wierzę, że to sygnał alarmowy dla obu stron – obu stronom nie udało się zapewnić pokoju przez tak długi czas. Wzywam do zawieszenia broni i uwolnienia wszystkich zakładników – to pierwszy krok na drodze do wypracowania kompleksowego rozwiązania dla regionu, przy długotrwałym zaangażowaniu międzynarodowym. Bezpieczeństwo można osiągnąć tylko w warunkach pokoju”.

Moszi Lotem jest ojcem Hagar, przetrzymywanej jako zakładniczka w Strefie Gazy wraz z trójką małych dzieci, z których najmłodsze ma zaledwie cztery lata. Powiedział: 

„To, co zrobił Hamas i inne grupy zbrojne, nie tylko skrzywdziło sąsiadów, którzy najbardziej troszczyli się o naród palestyński i jego prawa w Izraelu [wśród zakładników porwanych z południa Izraela znajdują się aktywiści na rzecz pokoju i praw człowieka – przyp. red.], ale także zaszkodziło ich własnemu narodowi. Jako ojcu i dziadkowi jest mi niezwykle ciężko, że w ten sposób odebrali mi moją rodzinę i nie przekazali mi żadnych informacji na ich temat. Bardzo za nimi tęsknię. Każdy mijający dzień jest coraz trudniejszy. Są w bardzo trudnej sytuacji, a ataki [w Gazie] mnie przerażają. Wzywam organizacje międzynarodowe, czy to ONZ, czy Czerwony Krzyż, do sprowadzenia zakładników z powrotem do domu”. 

Konwencje genewskie, ich dodatkowe protokoły oraz zwyczajowe międzynarodowe prawo humanitarne zabraniają brania zakładników, które uznawane jest za zbrodnię wojenną. Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego definiuje tę zbrodnię jako przejęcie lub uwięzienie osoby (zakładnika), połączone z groźbą zabicia, zranienia lub dalszego przetrzymywania zakładnika w celu zmuszenia strony trzeciej do działania lub powstrzymania się od działania jako wyraźny lub domniemany warunek bezpieczeństwa lub uwolnienia zakładnika. 

Amnesty International wzywa Hamas i inne ugrupowania zbrojne do humanitarnego traktowania wszystkich przetrzymywanych osób, w tym izraelskich żołnierzy, zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym. Wszystkim zakładnikom należy zapewnić dostęp do Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i umożliwić im kontakt z rodzinami. Ci, którzy są ranni lub chorzy, muszą mieć zapewnioną opiekę medyczną. 

Hamas i inne grupy zbrojne muszą również zapewnić, że zakładnicy i jeńcy są przetrzymywani w miejscach oddalonych od celów wojskowych, co minimalizuje ryzyko trafienia w izraelskich atakach. W żadnym wypadku nie mogą oni być wykorzystywani do osłaniania celów wojskowych przed atakami. 

Kontekst 

Amnesty International udokumentowała dowody naruszeń prawa międzynarodowego, w tym zbrodni wojennych, przez wszystkie strony konfliktu. 

Od czasu przerażających ataków Hamasu i innych grup zbrojnych w dniu 7 października, oprócz niszczycielskiej kampanii bombowej, Izrael zaostrzył nielegalną, trwającą 16 lat blokadę Strefy Gazy, odcinając dostawy wody, paliwa i innych ważnych dóbr, co pogłębiło kryzys humanitarny. 

Siły izraelskie aresztowały również ponad 2.000 Palestyńczyków na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu i nasiliły stosowanie tortur i innych form znęcania się nad palestyńskimi więźniami. Wszystkim zatrzymanym Palestyńczykom, obecnie ponad 6.800 osobom, odmówiono wizyt rodzinnych, a skazanym więźniom odmówiono również dostępu do ich prawników. Nawet Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża odmówiono dostępu do palestyńskich więźniów sklasyfikowanych przez Izrael jako „więźniowie zagrażający bezpieczeństwu”. W ciągu ostatniego miesiąca czterech palestyńskich więźniów zmarło w izraelskich aresztach. Okoliczności tych śmierci nie zostały niezależnie zbadane.

Badania Amnesty International ujawniły dowody popełnienia zbrodni wojennych przez siły izraelskie, w tym ataków bez rozróżnienia celu podczas bombardowania Strefy Gazy, które obracały w gruzy budynki mieszkalne, zrównały z ziemią całe dzielnice i wyniku których całe rodziny poniosły śmierć. 

Amnesty International udokumentowała również, jak 7 października Hamas i inne grupy zbrojne wystrzeliły rakiety bez rozróżnienia celu w kierunku Izraela, a ich bojownicy zabijali i uprowadzali cywilów. Według izraelskich władz zginęło co najmniej 1.400 osób, w większości cywilów. Cywile w Izraelu są również nadal atakowani przez masowy ostrzał rakietowy ze strony Hamasu i innych grup zbrojnych.