Kula ognia na niebie, w tle budynki mieszkalne, nalot bombowy na miasto Gaza.

Izrael/Okupowane Terytorium Palestyńskie: Pilny apel o natychmiastowe zawieszenie broni przez wszystkie strony, aby zakończyć bezprecedensowe cierpienia ludności cywilnej

Amnesty International pilnie apeluje o natychmiastowe zawieszenie broni przez wszystkie zaangażowane strony w okupowanej Strefie Gazy i Izraelu, aby zapobiec dalszym stratom wśród ludności cywilnej oraz zapewnić dostęp do ratującej życie pomocy wszystkim osobom na terytorium Gazy w tej bezprecedensowej katastrofie humanitarnej.

„Przez ostatnie dwa i pół tygodnia byliśmy świadkami horroru rozwijającego się do niewyobrażalnej skali w Izraelu i na Okupowanym Terytorium Palestyńskim” – powiedziała Agnès Callamard, Sekretarzyni Generalna Amnesty International. „Ponad dwa miliony osób w Strefie Gazy walczy o przetrwanie. Katastrofalny kryzys humanitarny pochłonął bezprecedensową liczbę ofiar. Ponad 6.546 osób zostało zamordowanych w Gazie i minimum 1.400 w Izraelu, kolejne tysiące osób poniosło obrażenia. Ponad 200 osób zostało porwanych przez Hamas. Poważne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym zbrodnie wojenne popełniane przez wszystkie strony konfliktu, nie słabną. W obliczu tak bezprecedensowej dewastacji i cierpienia, człowieczeństwo musi zwyciężyć”. 

Musimy działać pilnie, aby chronić ludność cywilną i zapobiec dalszym ludzkim cierpieniom. Nawołujemy wszystkich członków i członkinie społeczności międzynarodowej do zjednoczenia się i żądania natychmiastowego, humanitarnego zawieszenia broni przez wszystkie strony zaangażowane w konflikt.

Agnès Callamard, Sekretarzyni Generalna Amnesty International

Amnesty International dołącza do specjalnego sprawozdawcy ds. praw człowieka na terytoriach palestyńskich okupowanych od 1967, agencji ONZ pracujących w Palestynie oraz wielu ekspertów i ekspertek w dziedzinie praw człowieka reprezentowanych przez długą listę specjalnych procedur ONZ, którzy również wzywają do zawieszenia broni, wspólnie z Sekretarzem Generalnym ONZ i Wysokim Komisarzem ONZ ds. Praw Człowieka. 

Od momentu przerażających ataków na południu Izraela 7 października, w których według władz Izraela, Hamas i inne grupy zbrojne zamordowały nie mniej niż 1.400 osób i porwały ponad 200 zakładników, zgodnie z danymi Palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia izraelskie siły zbrojne dokonały tysięcy powietrznych i lądowych ataków w Strefie Gazy, zabijając ponad 6.546 osób, głównie cywilów, w tym minimum 2.704 dzieci. Ponad 17.439 osób zostało rannych, a ponad 2.000 ciał nadal pozostaje pod gruzami, podczas gdy sektor ochrony zdrowia jest poważnie osłabiony. 

Zapowiadana ofensywa lądowa sił izraelskich na terenie Gazy prawdopodobnie przyniesie katastrofalne konsekwencje dla ludności cywilnej. Źle wróżą groźby izraelskich wojsk kierowane do ludności cywilnej, która pozostaje na północy Strefy Gazy. Także ludność cywilna w Izraelu pozostaje w zasięgu ostrzałów rakietowych ze strony Hamasu i innych grup zbrojnych ze Strefy Gazy.  Ostrzały te są dokonywane bez rozróżniania celów wojskowych od cywilnych, a te ostatnie są objęte szczególną ochroną. 

„W konsekwencji bezprecedensowej katastrofy humanitarnej w Strefie Gazy oraz nieustannie pogarszającej się sytuacji, zawieszenie broni przez obie strony konfliktu jest bezsprzecznie konieczne. Tylko taka sytuacja umożliwi wszystkim organizacjom pomocowym dostarczenia niezbędnego wsparcia ludności cywilnej i pozwoli na jej bezpieczną dystrybucje” – powiedziała Agnès Callamard. „Szpitale wreszcie mogłyby otrzymać dostawy ratujących życie leków, wody i sprzętu, których desperacko potrzebują. Mogłyby też doprowadzić do użytku zniszczone oddziały szpitalne”. 

„Natychmiastowe zawieszenie broni jest też najefektywniejszym sposobem ochrony ludności cywilnej w sytuacji, w której walczące strony popełniają poważne naruszenia. Pozwoliłoby zatrzymać gwałtowny wzrost liczby ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej w Strefie Gazy i stworzyłoby okazję na bezpieczne uwolnienie zakładników”. 

Amnesty International posiada udokumentowane dowody zbrodni wojennych popełnionych przez siły izraelskie, Hamas i inne grupy zbrojne. Zawieszenie broni umożliwiłoby również przeprowadzenie niezależnego dochodzenia w kwestii naruszeń praw człowieka i zbrodni wojennych popełnianych przez wszystkie strony konfliktu, w tym dochodzenia Międzynarodowego Trybunału Karnego i Niezależnej Komisji Dochodzeniowej ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich. Ich praca jest kluczowa, jako że zakończenie długoletniej bezkarności, cyklu zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości oraz zapewnienie sprawiedliwości i rekompensaty ich ofiarom są niezbędne, aby zapobiegać podobnym okrucieństwom w przyszłości i zająć się pierwotnymi przyczynami konfliktu, takimi jak izraelski system apartheidu narzucany wszystkim Palestyńczykom i Palestynkom. 

Amnesty International powtarza też swoje apele o: 

  • zakończenie bezprawnych ataków, w tym ataków bez rozróżnienia celu, bezpośrednich ataków na ludność cywilną i obiekty cywilne i nieproporcjonalnych ataków 
  • natychmiastowe dopuszczenie przez Izrael i nieutrudnianie dostaw pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej okupowanej Strefy Gazy, zakończenie 16-letniej nielegalnej blokady Gazy i udzielenie natychmiastowego dostępu Niezależnej Komisji Dochodzeniowej ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich. na Okupowanym Terytorium Palestyny 
  • nałożenie całkowitego embarga na broń przez społeczność międzynarodową na wszystkie strony konfliktu w obliczu poważnych naruszeń i zbrodni w świetle prawa międzynarodowego 
  • kontynuowanie trwającego dochodzenia Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie sytuacji w Palestynie i zapewnienie mu wszelkich niezbędnych zasobów i wsparcia 
  • bezwarunkowe i natychmiastowe uwolnienie cywilnych zakładników i zakładniczek przez Hamas i pozostałe ugrupowania zbrojne oraz humanitarne traktowanie wszystkich osób pozostających w niewoli, w tym zapewnienie opieki medycznej do momentu ich uwolnienia 
  • uwolnienie przez Izrael wszystkich arbitralnie zatrzymywanych Palestyńczyków i Palestynek 
  • zajęcie się pierwotnymi przyczynami konfliktu, między innymi poprzez likwidację systemu apartheidu stosowanego przez Izrael wobec wszystkich Palestyńczyków i Palestynek. 

Informacje dodatkowe: 

Dochodzenie Amnesty International ujawniło, że 7 października Hamas i inne ugrupowania zbrojne z okupowanej Strefy Gazy wystrzeliły na terytorium Izraela rakiety bez rozróżnienia celu oraz wysłały bojowników, którzy popełnili poważne naruszenia prawa międzynarodowego, takie jak zbiorowe egzekucje ludności cywilnej i branie zakładników, co stanowi zbrodnie wojenne. 

Organizacja udokumentowała także niezbite obciążające dowody zbrodni wojennych popełnianych przez siły izraelskie podczas ich ofensywy na terytorium Gazy, w tym na ataki bez rozróżnienia celu i kary zbiorowe, które doprowadziły do ogromnej liczby ofiar wśród ludności cywilnej. Ginęły całe rodziny, niszczone były całe kwartały dzielnic mieszkalnych. Te naruszenia muszą być przedmiotem dochodzenia jako zbrodnie wojenne.