Izrael / Terytoria Okupowane: Rodziny rozbijane wskutek dyskryminującej polityki

            Prawo izraelskie, które z końcem miesiąca ma zostać poddane rewizji, odmawia tysiącom Palestyńczykom fundamentalnych praw do życia w rodzinie.

 

            Posiadanie obywatelstwa izraelskiego oraz podleganie izraelskiemu prawu wyklucza możliwość wspólnego życia w Izraelu Izraelczyków którzy poślubili Palestyńczyków pochodzących z Terytoriów Okupowanych.

 

            W opublikowanym dzisiaj raporcie: “Torn Apart: Families split by discriminatory policies” Amnesty International wzywa Izrael do uchylenia prawa dotyczącego wspólnego życia w rodzinie, które dyskryminuje Palestyńczyków pochodzących z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy oraz Palestyńczyków-obywateli Izraela i mieszkańców Jerozolimy którzy ich poślubiają.

 

            “Posiadanie obywatelstwa izraelskiego oraz podleganie izraelskiemu prawu konstytuuje dyskryminację rasową naruszającą międzynarodowe konwencje o prawach człowieka oraz prawo humanitarne. Nie posiadając prawa do wspólnego życia w rodzinie tysiące Palestyńczyków-obywateli Izraela i mieszkańców Jerozolimy może albo zdecydować się na wspólne życie z małżonkiem/małżonką nielegalnie, w codziennym strachu przed wydaleniem, albo cała rodzina musi opuścić kraj” doniosła Amnesty International.

 

            “W ministerstwie spraw wewnętrznych powiedziano mi, żebym albo wniosła o rozwód, albo zdecydowała się mieszkać na Zachodnim Brzegu. Kocham mojego męża a on kocha mnie i nie chcemy się rozwodzić ale nie chcę też zabierać dzieci na Zachodni Brzeg bo tam musiałyby żyć w centrum wojny i w niebezpieczeństwie”.

            Salwa Abu Jaber, 29-letnia przedszkolanka z Umm al.-Ghanam w północnym Izraelu

 

            Przepisy o wspólnym życiu w rodzinie obowiązujące Palestyńczyków zamieszkujących Terytoria Okupowane, którzy poślubili obywateli bądź mieszkańców krajów trzecich również zostały przez izraelską armię zawieszone w końcu 2000 r.

 

            Rząd Izraela posłużył się argumentami bezpieczeństwa by usprawiedliwić zakaz wspólnego życia w rodzinie, stojąc na stanowisku, że takie prawo zmniejsza potencjalne ryzyko ataków dokonywanych przez Palestyńczyków w Izraelu. Jednakże ministrowie i urzędnicy izraelscy wielokrotnie określali tych kilka procent Palestyńczyków-obywateli Izraela mianem “demograficznej groźby” i widzieli w nich zagrożenie dla żydowskiej tożsamości. Fakt ten nasuwa uwagę, że takie prawo jest częścią długotrwałej polityki zmierzającej do ograniczenia liczby Palestyńczyków, którym zezwala się na mieszkanie w Izraelu i wschodniej Jerozolimie.

 

Amnesty International wzywa izraelskie władze do:

 

  •       uchylenia dyskryminujących przepisów;
  •       podjęcia na nowo procedur związanych z rozpatrywanie wniosków o wspólne życie w rodzinie zgodnie z zasadą niedyskryminacji;
  •       poddania rozpatrzeniu tysięcy zaległych wniosków i rozpatrzenia na nowo wniosków odrzuconych przed zawieszeniem procedur;
  •       dostarczenia szczegółowo uzasadniających informacji tym wnioskodawcom, których wnioski zostały odrzucone, tak, by mogli zakwestionować tę decyzję.

 

Pełną wersję raportu Torn Apart: Families split by discriminatory policies w języku angielskim można znaleźć na stronie   http://web.amnesty.org/library/index/engmde150632004

 

Tematy