Izrael ? USA: Wezwanie Izraela do przekazania map ataków z użyciem bomb kasetowych w południowym Libanie

AI Index: MDE 15/001/2007
Z każdym dniem zwłoki, rząd Izraela wystawia na niebezpieczeństwo życie coraz większej liczby ludności cywilnej zamieszkującej południe Libanu. Bezzwłoczne udostępnienie szczegółowych map i wszelkich informacji dotyczących użycia amunicji kasetowej jest niezbędne aby zmniejszyć niebezpieczeństwo grożące mieszkańcom tych regionów oraz osobom pracującym przy rozbrajaniu niewypałów.
W ciągu ostatnich sześciu miesięcy, wypadki spowodowane eksplozją niewypałów amunicji kasetowej spowodowały śmierć ponad 200 osób wśród mieszkańców miejscowości znajdujących się w południowej części Libanu, w tym kilkorga dzieci. Trzydzieści osób zginęło (osiem z nich zatrudnionych było przy rozminowywaniu terenu) a ponad 180 zostało rannych (w tym dwadzieścia przy rozbrajaniu bomb). Wielu poszkodowanych zostało trwale okaleczonych. Niedostarczenie przez Izrael map i innych informacji o tym gdzie ich siły zbrojne użyły amunicji kasetowej sprawia, iż prace nad rozbrajaniem niewypałów są bardziej niebezpieczne i trwają dłużej. W ten sposób rząd Izraela niepotrzebnie naraża libańską ludność cywilną oraz osoby pracujące przy rozbrajaniu bomb na niepotrzebne niebezpieczeństwo.
Ośrodek Koordynacji Działań Narodów Zjednoczonych (UN-MACC) zajmujący się zbieraniem informacji o minach, niewypałach bomb i innego rodzaju amunicji zidentyfikował ponad 800 obszarów, gdzie wciąż napotkać można pozostałości po użytej bombie kasetowej i innej amunicji, która nie eksplodowała ale zachowała swój śmiercionośny ładunek. UN-MACC szacuje, iż oczyszczanie tych terenów zajmie przynajmniej rok.
Zwlekanie rządu Izraela z ujawnieniem szczegółów dotyczących użycia broni kasetowej na terenie Libanu z każdym dniem staje się coraz bardziej niedopuszczalne. Wszystkie informacje dotyczące bombardowań powinny zostać bezzwłocznie przekazane UN-MACC bez zatajania czy fałszowania.
Amnesty International nawołuje by rząd amerykański, który dostarczył dużą część użytej w południowym Libanie amunicji kasetowej, wpłynął na Izrael, aby ten udostępnił potrzebne mapy oraz informacje. Takie działanie pozwoliłoby zmniejszyć ryzyko dalszych ofiar wśród ludności cywilnej.
Większość pozostających na terenie Libanu niewypałów subamunicji kasetowej, które nieustannie stanowią śmiertelne zagrożenie dla miejscowej ludności, osób pracujących przy odminowywaniu terenu oraz funkcjonariuszy sił pokojowych Narodów Zjednoczonych wyprodukowanych zostało przez Stany Zjednoczone.
W sierpniu i we wrześniu 2006, badacze wysłani przez Amnesty International znaleźli niewypały subamunicji typu BLU-63 pochodzących z bomby kasetowej wersji CBU-75 w jednym z domów w miejscowości Agnata oraz na podwórzu domu w Rashaya al-Foukhar. Bomby kasetowe w wersji CBU-75 produkowane są w Stanach Zjednoczonych. Zrzucane są one z samolotów, a każda zawiera 650 bombek typu BLU-63.
Znaczna ilość niewybuchów subamunicji typu BLU-63 znaleziona została niedaleko miasta Nabatiyeh, na północ od rzeki Litani. Izrael nie wydał w tym regionie żadnego ostrzeżenia dla lokalnej ludności o planowanym ataku powietrznym czy też ataku z użyciem jakiejkolwiek artylerii.
Wysłannicy Amnesty International znaleźli w okolicach miejscowości Aitaroun również niewypały subamunicji kasetowej typu M42 i M46. Zarówno bomby kasetowe typu M24 jak i M46 produkowane są w Stanach Zjednoczonych a strzela się nimi z dział artyleryjskich.
Trzeci typ niewypałów wyprodukowanej w Stanach Zjednoczonych subamunicji kasetowej to M77, które znaleziono w południowym Libanie, gdzie wystrzelane są z samobieżnej polowej wyrzutni rakietowej MLRS. Reszta znalezionej amunicji była w większości typu M85, produkowanej w Izraelu.
Amnesty International nieustannie apeluje do Stanów Zjednoczonych i do całej wspólnoty międzynarodowej by narzucili i konsekwentnie utrzymywali embargo na handel bronią zarówno dla Izraela jak i dla Hezbollahu. Należałoby utrzymać je do czasu wprowadzenia odpowiednich rozwiązań uniemożliwiających użycie zakupionej broni do celów, które prowadzą do pogwałcenia międzynarodowych praw człowieka. Stany Zjednoczone, Liban, Iran oraz Syria powinny przede wszystkim zagwarantować, że nie będą przesyłać sobie nawzajem, ani transportować przez własne terytorium broni, która mogłaby być użyta do celów godzących w prawa człowieka.
Organizacja apeluje również by rząd Izraela narzucił ograniczenia dotyczące użycia wszelkiego typu broni kasetowej oraz by udostępnił mapy rozmieszczenia min lądowych, które wojska izraelskie umieściły na terytorium Libanu w ubiegłym roku.