Izraelscy żołnierze uwięzieni za odmowę służby wojskowej

Wiele osób odmawia służby na obszarach palestyńskich ze względu na rodzaj operacji tam przeprowadzanych; osoby te obawiają się, że będą przykładać ręki do rażących naruszeń praw człowieka – ocenia Małgorzata Wasilewska, prezes Amnesty International Polska podkreślając, iż 15 maja jest międzynarodowym dniem osób, odmawiających służby wojskowej ze względu na przekonania.

Amnesty International uważa, że obywatele Izraela muszą mieć prawo odmowy służby wojskowej ze względu na przekonania. Prawo takie jest zapisane w Międzynarodowej Konwencji Praw Obywatelskich i Politycznych, ratyfikowanej przez Izrael. Izraelskie Siły Zbrojne (IDF) powinny poważnie potraktować moralne opory młodych Izraelczyków. To sygnał, iż łamanie praw człowieka i zasad prawa międzynarodowego nie podoba się nie tylko społeczności międzynarodowej, ale w coraz większym stopniu i obywatelom ich własnego kraju.

460 izraelskich rezerwistów złożyło do tej pory podpis pod listem opublikowanym w styczniu 2002 roku w którym czytamy: -Nie będziemy walczyć na terytoriach poza granicami Izraela z 1967 roku w celu dominacji, wypędzenia i poniżenia narodu tam zamieszkującego-.

We wrześniu 2001 roku na biurko premiera Ariela Szarona wpłynęło inne pismo, podpisane przez 62 uczniów szkół średnich, zbliżających się do wieku poborowego. Odmawiając służby wojskowej pisali oni: -Stanowczo potępiamy łamanie praw człowieka, którego dopuszcza się Izrael. Odbieranie ziemi, aresztowania, egzekucje bez procesu sądowego, burzenie domów, blokady, tortury, nie dopuszczanie pomocy medycznej to działania, które łamią międzynarodowe konwencje ratyfikowane przez Izrael.-

Jeden z sygnatariuszy, 18-letni Igal Rosenberg, rozpoczyna odsiadywać już piąty wyrok za odmowę służby wojskowej. Najpierw w lutym został skazany na 21 dni więzienia, następnie na 28 dni od 26 lutego do 22 marca, potem siedział 14 dni (10-22 kwietnia). Następnie 29 kwietnia został skazany na kolejnych 14 dni. Dwa dni temu, 13 maja, znowu go skazano – na kolejnych 14 dni.

Osoby odmawiające służby wojskowej ze względu na przekonania są w Izraelu skazywane na tygodnie, a czasem miesiące w więzieniu, zwykle w wyniku procesów, które nie spełniają standardów wymiaru sprawiedliwości. Wielu z nich następnie odsiaduje po kilka wyroków pod rząd. Od wybuchu palestyńskiej intifady we wrześniu 2000 roku do więzienia trafiło 114 osób odmawiających służby wojskowej. 20 z nich wciąż jest za kratkami.

Jednym z nich jest także sierżant Rafram Haddad, lat 26, rezerwista policji wojskowej. Odsiaduje on obecnie wyrok skazujący go na 28 dni pozbawienia wolności za odmowę pracy jako strażnik w więzieniu wojskowym w Megiddo, gdzie bez wyroku przetrzymuje się Palestyńczyków. Haddad jest aktywnym członkiem izraelskiego ruchu pokojowego.

Amnesty International wzywa rząd izraelski do bezwarunkowego uwolnienia osób uwięzionych za odmowę służby wojskowej ze względu na przekonania. Według Amnesty International osoby takie są więźniami sumienia pod warunkiem, że odrzuciły proponowany im alternatywny sposób odsłużenia wojska, który nie kłóciłby się z ich przekonaniami. W Izraelu obecnie nie istnieje taka alternatywna służba cywilna.

Tematy