Jak rozliczyć tajne więzienia CIA?

Julia Hall jest prawnikiem i wybitną ekspertką w tematyce naruszeń praw człowieka popełnianych w “wojnie z terroryzmem”, w szczególności w trakcie programu bezprawnych transferów osób podejrzanych o terroryzm i tajnych więzień CIA. Od września 2001 r. monitorowała działania władz Stanów Zjednoczonych skierowane przeciwko terroryzmowi. Obecnie kieruje pracą Amnesty International w badaniu udziału państw europejskich w programie bezprawnych transferów osób podejrzanych o terroryzm i tajnych więzień CIA. Jest autorką licznych raportów, artykułów i ekspertyz dotyczących tego tematu, które przedstawiane były na forum ONZ, Rady Europejskiej, Unii Europejskiej oraz podczas licznych spotkań w wybranych krajach. Ostatnia praca Julii Hall dotyczy obecności tajnych więzień CIA na terenie Polski, Rumunii i Litwy, a także odpowiedzialności państw skandynawskich (Danii, Norwegii i Finlandii) w programie CIA.
W spotkaniu weźmie udział również Adam Krzykowski, dziennikarz Panoramy TVP, od wielu lat zajmujący się tym tematem w Polsce. Rozmowę poprowadzi Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International Polska.
Wizyta Julii Hall będzie bardzo dobrą okazją, by porozmawiać o międzynarodowym kontekście tajnych więzień CIA, które istniały w Polsce. Goście postarają się odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule spotkania oraz rozważą również ważną kwestię tego jak nie dopuszczać do podobnych praktyk w przyszłości.b