Już jest! Magazyn Amnesty International

Tym razem Magazyn, który zawsze wysyłaliśmy do Was pocztą, jest dostępny w wersji elektronicznej w przyjaznym formacie pdf. Dzięki temu nasz Magazyn stał się bardziej ekologiczny, zaś zaoszczędzony papier postanowiliśmy przeznaczyć na napisanie jeszcze większej liczby listów w obronie praw człowieka, podczas Maratonu Pisania Listów 2010.
Magazyn Amnesty International, grudzień 2010-