Kara chłosty na Raifie Badawim przesunięta

Dzisiaj rano Raif Badawi został zabrany ze swej celi i zaprowadzono do więziennej przychodni w celu sprawdzenia jego stanu zdrowia przed wykonaniem dalszej części wyroku. Doktor stwierdził, że jego rany nie zagoiły się jeszcze właściwie i nie wytrzymałby kolejnej serii batów. Zalecił, by chłosta została przesunięta do następnego tygodnia. Nie jest pewne, czy władze w pełni zastosują się do jego zaleceń.
– Przełożenie kary ze względów zdrowotnych ujawnia nie tylko absolutną jej brutalność, ale podkreśla także jej skandaliczną niehumanitarność. Pogląd, że Raif Badawi musi wyzdrowieć, by mógł raz za razem ponosić okrutną karę jest makabryczny i skandaliczny. Chłosta powinna być zakazana w każdych okolicznościach – powiedział Said Boumedouha, Zastępca Dyrektora Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
– Prawo międzynarodowe zakazuje chłosty, tak jak innych kar cielesnych. Na razie kara chłosty została przesunięta, ale nie jest jasne czy władze Arabii Saudyjskiej w pełni wykonają zalecenia lekarza. Kara może go spotkać w każdej chwili.
Kara wywołała falę międzynarodowej krytyki. Na całym świecie osoby wspierające Raifa Badawiego, w tym członkowie Amnesty International, zmobilizowali się, by zaprotestować przeciwko chłoście. Walczą oni o jego natychmiastowe i bezwarunkowe zwolnienie jako więźnia sumienia.
PILNA AKCJA: POMÓŻ uwolnić Raifa Badawiego