Kobiety na linii ognia – Nowy raport kampanii Stop Przemocy Wobec Kobiet i Broń Kontrolowana

         Szacuje się, że obecnie prawie 60 milionów sztuk broni lekkiej na świecie znajduje się głównie w rękach mężczyzn, a blisko 60% tej broni jest własnością osób prywatnych. Kobiety i dziewczęta cierpią pośrednio i bezpośrednio z powodu przemocy z użyciem broni.

 

 • Napad z użyciem broni kończący się śmiercią jest dwunastokrotnie bardziej prawdopodobny niż przy użyciu innego rodzaju broni;
 • W Afryce Południowej co 18 godzin zostaje zastrzelona kobieta albo przez swojego obecnego albo byłego partnera;
 • W Stanach Zjednoczonych, obecność broni w domu zwiększa ryzyko użycia jej o 41%; a ryzyko użycia jej przeciwko kobietom zwiększa się o 272%;
 • We Francji i Afryce Południowej, jedna kobieta na trzy zostaje zastrzelona przez swojego męża; w USA dwie na trzy kobiety w taki sposób kończy swoje życie;
 • Morderstwa w domu są jedynym rodzajem zabójstw, w których kobiety przewyższają liczebnie mężczyzn jako ofiary; mordercami są najczęściej partnerzy lub spokrewnieni mężczyźni.

            „Kobiety są szczególnie narażone na pewne zbrodnie z powodu swojej płci – są to przestępstwa takie jak przemoc w rodzinie i gwałt. Biorąc pod uwagę to, że kobiety prawie nigdy nie są nabywczyniami, posiadaczkami czy użytkowniczkami broni lekkiej, ich cierpienie z powodu przemocy z użyciem broni jest niewspółmierne. Często twierdzi się, iż broń jest potrzebna właśnie do ochrony kobiet i ich rodzin, jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. Kobiety chcą wyrzucić broń ze swojego życia” – mówi Denise Searle, Dyrektorka Amnesty International ds. Komunikacji i Kampanii.

 

            Delegaci kampanii „Broń Kontrolowana” i „Stop Przemocy Wobec Kobiet” podczas konferencji prasowej w Johanesburgu.w ujawnili najważniejsze informacje pochodzące z najnowszego raportu.

 

            Raport zatytułowany „Wpływ broni na życie kobiet” wyjaśnia okoliczności przemocy z użyciem broni wobec kobiet, do której dochodzi w domu, w społecznościach lokalnych oraz w czasie, jak i po konfliktach zbrojnych. Raport przygląda się także szeroko zakrojonym metodom kontroli broni, stosowanym przez wiele państw na całym świecie, zwykle w wyniku kampanii przeciwko przemocy z użyciem broni, na czele których stoją kobiety.

 

 • Między 1995 r., kiedy Kanada zaostrzyła prawa dotyczące broni, a rokiem 2003, liczba morderstw kobiet z użyciem broni spadła o 40%;
 • W Australii, w pięć lat po wprowadzeniu poprawek do prawa o broni w 1996 r., ilość zabójstw kobiet przy pomocy broni zmniejszyła się o połowę;
 • Niedawno Brazylia zabroniła posiadania broni osobą poniżej 25 roku życia, gdyż młodzi mężczyźni i chłopcy dopuszczali się przemocy na wielką skalę stosując broń.

            „Gwałt stał się bronią wojenną. Rzeczywistość kobiet i dziewcząt jest taka, że są one ofiarami przemocy z powodu płci w swoich domach, środowiskach oraz szkołach. Bez aktywnego zaangażowania się kobiet w jakikolwiek proces wprowadzenia pokoju i rekonstrukcji, bezpieczeństwo, sprawiedliwość i pokój, nie zostaną osiągnięte” – twierdzi Anna MacDonald, Dyrektorka Kampanii i Komunikacji Oxfam w Wielkiej Brytanii.

 

            Na podstawie przykładów najlepiej sprawdzających się w praktyce, raport przedstawia szereg rekomendacji:

 

 • Obowiązkowe państwowe licencje na broń dla wszystkich chętnych, przyznawane jednak zgodnie z ostrym kryterium, które wyklucza osoby odnotowane za przemoc w rodzinie;
 • Zawarcie zakazu przemocy wobec kobiet w prawie państwowym jako przestępstwa karnego; sprawne wdrożenie go oraz skuteczne kary dla sprawców i pomoc ofiarom;
 • Specjalne szkolenie organizacji zajmujących się wprowadzaniem w życie tych praw, w celu zagwarantowania, iż respektują one prawa człowieka kobiet, a te, które tego nie robią, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności;
 • Udział kobiet na równych prawach w procesach pokojowych oraz w demobilizacji, programach integracyjnych i rozbrojeniowych, aby zapewnić efektywną zbiórkę i zniszczenie nadwyżek nielegalnej broni;
 • Stworzenie Traktatu o Handlu Bronią, który bezwzględnie zakazałby eksportu broni tym, którzy mogą jej użyć w akcie przemocy wobec kobiet i innych nadużyć praw człowieka;
 • Wprowadzenie zakazu dotyczącego posiadania broni szturmowej zgodnej z wymaganiami wojska przez osoby prywatne, w przypadkach innych niż wyjątkowe i zgodne z prawami człowieka.

            „Istnieje wyraźny powód do stworzenia dobrych warunków do życia, które nie są oparte na kulcie przemocy. Oznacza to wykreowanie autorytetów, które nie utożsamiają męskości z przemocą z użyciem broni, a kobiecości z pasywnością” – mówi Judy Bassingthwaite, Dyrektorka kampanii Afryka Południowa Wolna od Broni, reprezentująca IANSA (International Action Network on Small Arms).

 

Tło wydarzeń

 

Kampania „Broń Kontrolowana” została zapoczątkowana przez Amnesty International, Oxfam i IANSA w październiku 2003 r. Jej celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się i niewłaściwego użycia broni oraz przekonanie władz o konieczności wprowadzenia wiążących traktatów o handlu bronią.

 

Kampania „Stop Przemocy Wobec Kobiet” rozpoczęła się z inicjatywy Amnesty International w marcu 2004 r. Ma ona na celu zabezpieczenie przyjęcia praw, polityki i praktyk kładących kres dyskryminacji kobiet i przemocy wobec nich.

 

Więcej informacji:

Na stronie: www.controlarms.org/actforwomen

 

Zobacz także multimedialną prezentację:

http://www.amnesty.org/resources/flash/svaw/womenunderfire/eng

Tematy