Kolumbia: Amnesty International potępia wybuch samochodu -pułapki w Bogocie

-Ataki na cywilów nigdy nie są usprawiedliwione. Osoby cywilne nigdy nie powinny stawać się celem ani znajdować się sytuacjach narażenia na śmierć lub odniesienie ran- powiedziała Amnesty International wyrażając swoje współczucie dla osób dotkniętych tragedią.

-Celowe uderzanie w ludność cywilną łamie podstawowe zasady prawa międzynarodowego.-

Pomimo powtarzających się międzynarodowych, a także krajowych protestów przeciwko używaniu metod, które łamią prawa człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne, Amnesty International nadal wyraża swoje zaniepokojenie ze względu na fakt, iż ani grupy guerrilla, ani siły bezpieczeństwa oraz ich paramilitarni sojusznicy nie podjęły żadnych znaczących wysiłków w celu zapewnienia, że strategie przez nich używane nie powodują szkód dla cywilów.

-Ten atak jeszcze raz podkreśla konieczność respektowania międzynarodowego prawa humanitarnego przez wszystkie strony konfliktu w Kolumbii, a także uzyskania porozumienia przez rząd i zbrojną opozycję, aby zapewnić ochronę ludności cywilnej,- konkluduje Amnesty International.

Tematy