Komisja Praw Człowieka ONZ 2005: Czas działać w celu ochrony praw człowieka

            “Odpowiedzialność za unikanie wybiórczości i podwójnych standardów spoczywa na każdym z członków. Każdy członek, który wzywa Komisję do rozpatrzenia przypadku łamania praw człowieka, ale przymyka oko na inny podobny proceder; który popiera, lub wstrzymuje się od ‘wniosków o nie podejmowanie działań’, przyczynia się do podkopywania wiarygodności Komisji i nie wywiązuje się z obowiązku zajmowania się aktualnymi problemami związanymi z obroną praw człowieka” – powiedziała Irene Khan. Jej wizyta w Genewie, która zbiegła się w czasie z dyskusją Komisji nad sytuacją w poszczególnych krajach, ma na celu podkreślenie potrzeby uczynienia Komisji Praw Człowieka ONZ podmiotem zdolnym do efektywnego radzenia sobie z takimi problemami.   

      

            „Polityczne podziały uniemożliwiły efektywne działanie w przypadku łamania praw człowieka w krajach takich jak Zimbabwe, Irak i Czeczenia. Sprawy takie jak Guantanamo nie trafiają nawet na wokandę Komisji.”

 

            “Komisja Praw Człowieka musi podjąć zdecydowane działania, by zapobiec katastrofalnemu łamaniu praw człowieka w Nepalu,” oświadczyła pani Khan wzywając równocześnie Komisję do uchwalenia zdecydowanej rezolucji powołującej Specjalnego Sprawozdawcę ds. Nepalu i zapewniającej obecność obserwatorów czuwających nad przestrzeganiem praw człowieka.  

     

            Nepal jest sprawdzianem woli i zdolności Komisji do radzenia sobie z łamaniem praw człowieka. Niezdolność do zdecydowanego działania udowodni, że polityka siły nie tylko przeszkadza w braniu pod uwagę przypadków poważnego łamania praw człowieka w dużych państwach, ale także to, że członkowie Komisji nie potrafią zapobiegać katastrofalnemu łamaniu praw człowieka w żadnym kraju.”

     

            W lutym 2005 delegacja Amnesty International z Irene Khan na czele była pierwszą międzynarodową organizacją pozarządową, która spotkała się z rządem Nepalu po ogłoszeniu tam stanu wyjątkowego. Organizacja udokumentowała jak w wyniku ogłoszeniu stanu wyjątkowego w Nepalu zawieszone zostały fundamentalne prawa; setki ludzi zostało aresztowanych i „zniknęło”; wojsko zostało wzmocnione, co zwiększyło prawdopodobieństwo zintensyfikowanej przemocy i łamania praw człowieka w trwającym już od dekady konflikcie pomiędzy siłami rządowymi a maoistowskimi rebeliantami.

     

            Irene Khan przestrzegła, że standardy praw człowieka są podkopywane przez środki podejmowane przez rządy w ramach „wojny z terroryzmem”.

 

            Ostrzegła także: “Komisja odegrała decydującą rolę w ustaleniu standardów praw człowieka. Teraz, gdy zarówno małe jak i duże kraje kwestionują je w imię bezpieczeństwa, Komisja musi pilnie działać by zachować swój własny dorobek.”

 

            Amnesty International wzywa Komisję do ustanowienia Specjalnego Sprawozdawcy ds. praw człowieka i przeciwdziałania terroryzmowi by kontynuować pracę niezależnego eksperta powołanego w zeszłym roku.

 

            “Nie można dążyć do bezpieczeństwa kosztem sprawiedliwości i poszanowania praw człowieka. Specjalny Sprawozdawca będzie niezbędny do zapewnienia, że poszanowanie dla podstawowych wolności będzie kamieniem węgielnego dla wysiłków ukierunkowanych na zwiększenie bezpieczeństwa.” dodała pani Khan. 

 

            Przyjmując raport Sekretarza Generalnego ONZ „Większa wolność: w kierunku rozwoju, bezpieczeństwa i praw człowieka dla wszystkich”, Irene Khan stwierdziła:

 

            -W czasie gdy wiarygodność Komisji osiągnęła najniższy punkt w historii, pilnie potrzebna jest gruntowna reforma organów praw człowieka ONZ – kosmetyczne zmiany już nie wystarczą.”  

 

            -Reformy muszą być ukierunkowane na zapewnienie sprawnego radzenia sobie organów praw człowieka ONZ z sytuacjami w poszczególnych krajach, a także na to, by Komisja mogła nadal wskazywać na wszystkie te kraje, w których dochodzi do poważnych naruszeń praw człowieka.” – dodała.

 

            -Z łamaniem praw człowieka trzeba się mierzyć za każdym razem i gdziekolwiek się pojawią – bez względu na interesy polityczne.”

 

            Irene Khan wezwała państwa członkowskie do wsparcia Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka i zachęcenia go by jako główny obrońca praw człowieka przy ONZ podejmował niezależne inicjatywy. 

 

            Podczas gdy rządy rozmawiają o interesach, prawa kobiet, mężczyzn i dzieci na całym świecie są zagrożone jak nigdy dotąd.-, podsumowała Khan.

 

      “Rządy muszą wykazać zdecydowane zaangażowanie w odbudowanie autorytetu Komisji na jej 61. sesji.”

Tematy