Koniec Igrzysk: Chiny i MKOl powinny wyciągnąć wnioski dotyczące sytuacji praw człowieka

Organizacja skrytykowała także MKOl (Międzynarodowy Komitet Olimpijski) za szarganie wartości Olimpijskich, takich jak szacunek dla praw człowieka, poprzez przymykanie oka na naruszenia.
Roseann Rife, zastępca dyrektora programu Amnesty International ds. Azji i Pacyfiku w Hong Kongu powiedziała: -Igrzyska Olimpijskie były wielkim widowiskiem sportowym, ale równolegle z nimi miało miejsce wiele naruszeń praw człowieka. Aktywistom uniemożliwiano pokojowe wyrażanie swoich poglądów; zatrzymywano wielu ludzi, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa.-
Według Roseann Rife: -Chińskie władze i MKOl miały szansę poprawić sytuację praw człowieka, ale w większości aspektów zawiodły. Przymusowe przesiedlenia, zatrzymania aktywistów i restrykcje wobec dziennikarzy nie powinny powtórzyć się podczas kolejnych Igrzysk.-
Oświadczenie Amnesty International wydano po wypowiedzi Jacques-a Rogge-a przewodniczącego MKOl, podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk w Pekinie: -To były wyjątkowe Igrzyska-.
W trakcie Igrzysk Stowarzyszenie dokumentowało powtarzające się przypadki naruszania praw człowieka wymierzone w pokojowych aktywistów i dziennikarzy w Chinach, m.in.:
Zatrzymania i kary nakładane na aktywistów – wliczając w to również obejmowanie ich  programem -reedukacji przez pracę- – za ubieganie się o prawo do demonstrowania w wyznaczonych strefach.
Chińscy dziennikarze i działacze na rzecz praw człowieka wciąż są przetrzymywani i arbitralnie zatrzymywani za próby relacjonowania naruszeń praw człowieka.
Osobom podpisującym i składającym petycje oraz aktywistom odmawiano prawa do udziału w pokojowych demonstracjach w wyznaczonych przez władze strefach w pekińskich parkach. Gdy media zainteresowały się tą sprawą, 18 sierpnia chińskie władze przyznały, że wpłynęło 77 wniosków o zorganizowanie protestów, pod którymi podpisało się 149 osób, ale 74 zostały -wycofane-, dwa zostały -zawieszone-, a jeden -zawetowany-.
-Najwyższy czas by MKOl zaczął działać w zgodzie podstawowymi wartościami karty olimpijskiej, jakimi są -ludzka godność- i -powszechne, fundamentalne zasady etyczne-, tak by prawa człowieka stały się nowym filarem Igrzysk Olimpijskich.-
Amnesty International wzywa MKOl by wyniósł naukę z błędów popełnionych w Pekinie, poprzez wprowadzenie konkretnych i wymiernych wskaźników wpływu na sytuację praw człowieka. Byłyby one użyteczne w trakcie przyszłych procesów wyboru organizatora Igrzysk i w tworzeniu kontraktów zawieranych z miastami mającymi pełnić funkcje gospodarzy najważniejszych imprez sportowych kolejnych czteroleci.
Amnesty International zauważyła także kilka pozytywnych kroków podjętych przez władze Chin. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim odblokowanie kilku międzynarodowych stron internetowych – m.in. www.amnesty.org – w odpowiedzi na zainteresowanie tą sprawą wyrażane publicznie przez dziennikarzy relacjonujących Igrzyska.
 
Stowarzyszenie wzywa chińskie władze do odblokowywania stron internetowych oraz do wprowadzenia na stałe czasowych regulacji wobec zagranicznych dziennikarzy w Chinach ustanowionych przed Igrzyskami, tak by zagwarantować im jednakowe i skuteczne wsparcie.
Wielu chińskich aktywistów było szykanowanych i karanych za nagłaśnianie łamania praw człowieka przed i w trakcie Igrzysk Olimpijskich. Na przykład:
Działacz na rzecz praw mieszkańców Ye Guozhu, jest przetrzymywany w policyjnym areszcie, mimo czteroletni wyrok, na który został skazany, dobiegł końca. Gouzhu chciał nagłośnić sprawę rzekomych przymusowych przesiedleń, które miały związek z budową obiektów olimpijskich w Pekinie. Przedstawiciele policji powiedzieli, że będzie on przetrzymywany do czasu zakończenia Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpiady tak by on i jego rodzina uniknęli kłopotów. 26 lipca policja wysłała oficjalny list do rodziny Gouzhu stwierdzający że jest on przetrzymywany w areszcie policyjnym okręgu Xuanwu, i jest podejrzany o -gromadzenie tłumu w celu zakłócania porządku w miejscu publicznym-, ale nie podano żadnych dokładniejszych informacji. Według rzetelnych doniesień, jakie dotarły do Amnesty International Gouzhu był bity przez policjantów elektrycznymi pałkami jeszcze przed procesem, a także nękany później w więzieniu.
Wu Dianyuan (lat 79) i Wang Xiuying (lat 77) zostały oskarżone o -zakłócanie porządku publicznego- i na rok skierowane do programu -reedukacji przez pracę- po tym jak złożyły wniosek o pozwolenie na demonstrację poglądów w specjalnie w tym celu wyznaczonej przez władze strefie. Od 2001 roku, gdy zostały eksmitowane ze swoich domów – objętych projektem zagospodarowania przestrzeni – pisały petycje do władz. Przedstawiciele władz Pekinu zadecydowali, że nie będą one musiały uczestniczyć w programie -reedukacji przez pracę- tak długo jak długo będą się -dobrze zachowywać-.
Obecnie filarami olimpijskimi są sport, kultura i środowisko. Kwestia środowiska została dodana w 1994 roku podczas Zimowych Igrzysk w Norwegii, gdy dostrzeżono, że wielka sportowa impreza może mieć negatywny wpływ na środowisko, w którym się odbywa.
Tłumaczyła Gabrysia Cichowicz