Konkurs dziennikarski Amnesty International

W konkursie mogą wziąć udział autorzy tekstów opublikowanych w języku polskim w prasie lub Internecie pomiędzy 1 maja 2007 a 30 kwietnia 2008. Teksty mogą być zgłaszane przez redakcje, dziennikarzy oraz organizacje pozarządowe. Wręczenie nagrody-statuetki oraz trzech równorzędnych wyróżnień nastąpi 28 maja 2008 r. w Warszawie na uroczystości z udziałem laureatów, członków Kapituły konkursu, dziennikarzy oraz osób za świata kultury i sztuki.
Laureata/laureatkę wyłoni Kapituła w składzie:
  prof. Magdalena Środa – profesor filozofii, była Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn;
  prof. Roman Kuźniar – specjalista z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i były Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych;
  prof. Andrzej Zoll – profesor prawa, były Rzecznik Praw Obywatelskich;
  Joanna Podgórska – publicystka -Polityki-;
  Ewa Siedlecka – dziennikarka -Gazety Wyborczej-;
  Mirosław Chojecki – publicysta i reportażysta, były więzień sumienia;
  Zuzanna Kulińska – Prezeska Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce.
W tym roku Kapituła wybierze także po raz pierwszy zwycięzcę/czynię nowej kategorii w konkursie o Nagrodę Dziennikarską AI: -Nadzieja Pióra-. Uhonoruje nią studenta/studentkę – autora/autorkę najlepszego tekstu o tematyce praw człowieka, dotyczącego aktualnych wydarzeń z okresu od 1 maja 2007 do 30 kwietnia 2008 r. Nagrodą w kategorii -Nadzieja Pióra- będzie publikacja zwycięskiego tekstu na stronie internetowej www.amnesty.org.pl oraz w kwartalnym Magazynie Stowarzyszenia Amnesty International. Teksty do kategorii -Nadzieja Pióra- mogą zgłaszać wyłącznie studenci.
Warunkiem udziału w obu konkursach jest nadesłanie tekstu poświęconego tematyce praw człowieka do 30 kwietnia 2008 r. (decyduje data dotarcia tekstu pod wskazany poniżej adres lub e-mail).
Artykuły należy przesyłać w wersji pisemnej lub elektronicznej na adres:
Stowarzyszenie Amnesty International
ul. Piękna 66a lok. 2
00-672 Warszawa
tel./fax. 022 828 56 77
e-mail: [email protected]
Zachęcamy do udziału w konkursie!
Partnerem uroczystości jest Collegium Civitas.

Informacja o konkursie
Regulamin konkursu Amnesty International

Tematy