Korea Południowa: AI potępiła aresztowanie osoby odmawiającej służby wojskowej

Wezwał do przyznania osobom homoseksualnym, biseksualnym i transpłciowym prawa do odbywania służby zastępczej, przysługującej tym, którzy odmawiają służby wojskowej z powodu swoich przekonań.

„Lim Tae-hoon został zatrzymany, ponieważ kierując się swoimi moralnymi, etycznymi i czysto ludzkimi przekonaniami odmówił służenia w wojsku. Jest więc więźniem sumienia” – stwierdziła Amnesty International. Lim Tae-hoon sprzeciwiał się także pytaniom w kwestionariuszu, stanowiącym część badania lekarskiego stosowanego przy przyjmowaniu do wojska. Jego oburzenie wywołał zwłaszcza fakt, że osoby transseksualne są kierowane na badanie psychiatryczne i są uznawane za „nienormalne” i przez to niezdolne do służby wojskowej.

Sąd w Seulu, powołując się na prawo dotyczące służby wojskowej, wydał nakaz aresztowania Lim Tae-hoon na czas trwania dochodzenia w jego sprawie. Obecnie Lim Tae-hoon przebywa w areszcie policyjnym Seulu. Konstytucja Korei Południowej gwarantuje obywatelom swobodę sumienia. Mimo to odmowa służby wojskowej lub odmowa użycia broni podczas ćwiczeń ze względu na wiarę lub przekonania, jest traktowana jak przestępstwo. Osoby odmawiające służby wojskowej sądzone są przez sądy cywilne; grozi im do osiemnastu miesięcy więzienia. Osoby, odmawiające użycia broni podczas ćwiczeń, stają przed sądami wojskowymi, oskarżone o bunt.

W Korei Południowej większość odmawiających służby wojskowej to Świadkowie Jehowy. W grudniu 2003 roku w więzieniach znajdowało się ponad tysiąc osób, które odmówiły służby wojskowej ze względu na przekonania. Amnesty International uważa te osoby za więźniów sumienia i wzywa do ich natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia.

Tło sprawy

Każda osoba może, ze względu na sprzeciw sumienia, ze względu na przekonania religijne, moralne, etyczne, filozoficzne, polityczne lub z innego podobnego powodu odmówić pełnienia służby wojskowej lub angażowania się w konflikt zbrojny. Każdy, kto za korzystanie z tego prawa zostanie aresztowany, jest przez Amnesty International uważany za więźnia sumienia (chyba, ze dana osoba odrzuciła możliwość odbycia służby zastępczej o podobnej długości co służba wojskowa).

Amnesty International uważa, że wszystkie osoby, odmawiające służby wojskowej ze względu na przekonania powinny mieć prawnie zagwarantowaną możliwość przedstawienia swojego stanowiska bezstronnemu, niezależnemu ciału decyzyjnemu.

Tematy