Kuba: Kolejni więźniowie sumienia

„Prześladowania, zastraszanie i ograniczenie wolności wypowiedzi, których doświadczają dysydenci na Kubie powinny się skończyć” – uważa Amnesty International w nowym raporcie, w którym opisuje szczegóły przypadków czterech nowych więźniów sumienia w tym kraju.

Rolando Jiménez Posada, Rafael Millet Leyva, Miguel Sigler Amaya i Orlando Zapata Tamayo to czterej z ponad 80 dysydentów uwięzionych w rezultacie masowej akcji represyjnej przeprowadzonej przez rząd 18 marca 2003 roku.

Amnesty International twierdzi: „Te cztery osoby zostały aresztowane, a dwie z nich oficjalnie oskarżone, tylko dlatego, że brały udział w działaniach pokojowych. Ponadto wydaje się szczególnie niepokojące, iż w kilku przypadkach zatrzymani przebywają w więzieniu prawie rok, choć nie przedstawiono przeciwko nim formalnych zarzutów”.

Władze kubańskie usprawiedliwiają swoją postawę wobec 75 dysydentów sądzonych w kwietniu ubiegłego roku, powołując się na zagrożenie bezpieczeństwa narodowego i prowokacje ze strony Stanów Zjednoczonych. Chociaż Amnesty International uważa, że nic nie jest w stanie usprawiedliwić przetrzymywania więźniów sumienia oraz innych naruszeń fundamentalnych praw obywateli i potępia Kubę z powodu tych pogwałceń, przyznaje również iż embargo USA ma negatywny wpływ na prawa człowieka na Kubie i z tego powodu apeluje do Stanów Zjednoczonych, aby zrewidowały swą politykę.

„Embargo daje reżimowi kubańskiego pretekst do stosowania represji politycznych i wpływa negatywnie na odżywianie, zdrowie, edukację i wiele innych dziedzin życia społeczeństwa, szkodząc przede wszystkim najsłabszym jego członkom” – powiedziała Amnesty International.

Amnesty International apeluje ponownie do władz kubańskich, aby natychmiast i bezwarunkowo uwolniły wszystkich więźniów sumienia i aby położyły kres wszelkim formom prześladowania i zastraszania dysydentów.

Tematy