Liberia: Tysiące zgwałconych – nikt nie oskarżony

Amnesty International nalegała, aby winni zakrojonych na szeroką skalę i systematycznych gwałtów podczas wojny cywilnej w Liberii zostali osądzeni.

 

„Tysiące kobiet i dziewcząt cierpiało z powodu gwałtów i innych form przemocy seksualnej, jak dotąd ponad rok po podpisaniu porozumienia pokojowego, nikt nie został oskarżony i nadal pozostaje niejasne czy, jak i kiedy osoby odpowiedzialne kiedykolwiek staną przed obliczem prawa. Ta bezkarność jest skandaliczną zdradą wobec ofiar przestępstw przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych” – oświadczyła Amnesty International.

 

W nowym raporcie, Liberia: żadnej bezkarności za gwałt – przestępstwo wobec ludzkości i zbrodnie wojenne, Amnesty International opisuje, podając wstrząsające zeznania, przemoc seksualną, która jak się uważa, dotknęła około dwie trzecie ludności. Raport pokazuje również fizyczne, psychiczne i społeczne konsekwencje tego rodzaju przemocy.

 

„Przedłużenie pokoju nie będzie możliwe dopóki ludzie odpowiedzialni za zbrodnie wobec prawa międzynarodowego nie zostaną uznani za winnych, prawda nie zostanie ujawniona a ofiary nie uzyskają pełnego odszkodowania” – oświadczyła Amnesty International.

 

„Tymczasowy Narodowy Rząd Liberii nie podjął obecnie żadnych kroków w celu oskarżenia winnych przestępstw w świetle prawa międzynarodowego. Nie było również jakichkolwiek wyrazów stanowczego zaangażowania ze strony międzynarodowej, aby zakończyć bezkarność tego rodzaju przestępstw w Liberii.”

 

„Długoterminowy plan akcji mającej na celu odbudowanie sprawiedliwości i roli prawa musi być rozwinięty i wprowadzony w życie”, oświadczyła Amnesty International. „To musi być zagadnienie priorytetowe dla rządu pracującego w kooperacji z ONZ, szerszą opinią międzynarodową i organizacjami pozarządowymi.”

 

Raport ten opisuje:

 

  • zakrojone na szeroka skalę i systematyczne gwałty oraz inne formy przemocy seksualnej, włączając w to zbiorowe gwałty na kobietach w ciąży i dziewczętach, popełniane przez żołnierzy trzech ugrupowań zaangażowanych w konflikt, tzn. były rząd Liberii, Liberyjczycy Zjednoczeni dla Pojednania i Demokracji oraz Ruch dla Demokracji w Liberii;
  • opiekę medyczną pozwalająca na radzenie sobie z urazami fizycznymi i traumą psychiczną będącymi rezultatami gwałtu lub innych form przemocy seksualnej na masową skalę;
  • potrzebę pełnego spełnienia obietnic danych przez niektóre rządy na Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Odbudowy Liberii w lutym tego roku; około połowa obiecanych funduszy nie jest jeszcze dostępna;
  • ciągłe narażenie kobiet na przemoc seksualną i wyzysk jako rezultat ekstremalnej biedy i ogromnej liczby uchodźców wewnętrznych przebywających w obozach;

 

„Ochrona praw kobiet i dziewcząt musi być podstawą wszystkich wysiłków zmierzających do odbudowania Liberii. Istotny jest pełny i świadomy udział kobiet liberyjskich w odbudowie ich kraju.” –  oświadczyła Amnesty International.

 

Kopia raportu, , Liberia: żadnej bezkarności za gwałt – przestępstwo wobec ludzkości i zbrodnie wojenne znajduje się na stronie: http://web.amnesty.org/library/index/engafr340172004

 

Tematy