Libia: Masowe wydalenia nielegalnych imigrantów byłyby pogwałceniem praw człowieka

Prawo międzynarodowe zobowiązuje Libię do powstrzymania się od odsyłania ludzi do krajów, w których byliby narażeni na ryzyko pogwałcenia praw człowieka. Jednocześnie, zgodnie z międzynarodowymi standardami, masowe wydalenia są również zakazane.  

-Wzywamy władze Libii do niepodejmowania pochopnej – jak się zdaje – decyzji o wydaleniu imigrantów, jako że byłoby to jawnym pogwałceniem praw nawet setek tysięcy ludzi, w tym kobiet i dzieci.-, powiedział Philip Luther, Zastępca Dyrektora Programu Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
W ostatnich latach Libia regularnie deportowała uchodźców i osoby ubiegające się o azyl. Na masową skalę wydalała też imigrantów. Niepokojące doniesienia na temat tych praktyk zostały negatywnie skomentowane przez Komitet Praw Człowieka ONZ w październiku 2007.

-Władze libijskie muszą upewnić się, że żadna z wydawanych decyzji o deportacji nie jest podejmowana w sposób arbitralny. Tylko w ten sposób będą w stanie zagwarantować, że nie została wydalona osoba, która potrzebuje międzynarodowej ochrony.-, powiedział Philip Luther.

W ostatnich latach przedstawiciele władz Libii aresztowali i przymusowo odesłali dziesiątki tysięcy obcokrajowców podejrzewanych o to, że dostali się na teren kraju nielegalnie. Nie zwracano przy tym uwagi na potencjalną potrzebę ochrony tych osób. Wiele z nich to robotnicy cudzoziemscy, jednak władze wydają się nie zwracać uwagi na rozróżnianie imigrantów ekonomicznych od uchodźców czy osób ubiegających się o azyl. W ciągu ostatnich lat szczególne zaniepokojenie wzbudziła sytuacja niektórych obywateli Erytrei, uciekających ze swego kraju ze strachu przed prześladowaniami za swoje poglądy polityczne.
Amnesty International obawia się również o sposób traktowania osób, wydalanych na mocy nowej decyzji władz Libii. Ciągle pojawiają się zarzuty o to, że imigranci, osoby starające się o azyl i uchodźcy są narażeni na tortury i inne formy złego traktowania  w trakcie aresztowania oraz pobytu w centrach zatrzymań.
-Wzywamy Libię do zapewnienia, że wszyscy imigranci, azylanci i uchodźcy przebywający na jej terytorium są chronieni przed torturami i innymi formami złego traktowania. Libia musi traktować ich w sposób humanitarny,- powiedział Philip Luther. -Powinni mieć dostęp do odpowiedniego leczenia oraz możliwość odwołania się od decyzji o ich zatrzymaniu.-
Tłum.: Bartosz Kumanek