List otwarty organizacji pozarządowych do KE w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa

Amnesty International razem z 18 innymi, polskimi i międzynarodowymi organizacjami społecznymi zaapelowała do Komisji Europejskiej o wszczęcie procedury naruszenia prawa UE w odniesieniu do sposobu kształtowania Krajowej Rady Sądownictwa i jej funkcjonowania.

W skierowanym liście wskazujemy, że nasze wątpliwości budzą:

  • zmiana sposoby wyboru członków – sędziów KRS;
  • brak niezależności KRS;
  • brak skutecznej procedury odwoławczej od decyzji KRS związanych z procesem powoływania sędziów lub asesorów sądowych;
  • dopuszczenie do rozstrzygania kwestii dotyczących wykładni lub stosowania prawa Unii Europejskiej przez sądy, w składach których znajdują się osoby nominowane przy udziale obecnej KRS.

Pełna treść listu w języku polskim>>>