Macedonia: Napięcia na granicy z Grecją

Od momentu budowy ogrodzenia macedońska policja używa gumowych kul, granatów hukowych i gazu łzawiącego wobec uchodźców i migrantów, którzy protestują przeciwko blokadzie przejścia, wprowadzonej w oparciu o narodowość osób, które starają się przedostać przez granicę.
– Doniesienia o używaniu gumowych kul przez macedońskich policjantów wobec osób ubiegających się o azyl są bardzo niepokojące – powiedziała  Aleksandra Górecka, koordynatorka Kampanii Amnesty International.
Wzywamy rząd Macedonii do zaprzestania tej podsycającej napięcia, dyskryminującej polityki na granicach. Tysiące ludzi znalazło się w bardzo trudnej sytuacji i w tragicznych warunkach bez możliwości ubiegania się o azyl. Wczoraj, wcześnie rano w obozie po greckiej stronie granicy, doszło do gwałtownych starć pomiędzy uchodźcami i migrantami różnych narodowości, którym odmówiono przejścia przez granicę, tym samym powstrzymując przejście kogokolwiek. Po tych starciach, organizacje zapewniające pomoc humanitarną przeniosły się poza obóz.
Granica została zamknięta od 6:00 rano. Greckie oddziały policji próbowały stworzyć bezpieczne przejście dla Afgańczyków, Syryjczyków i Irakijczyków. Sytuacja jest spokojna, jednak wczoraj granice wciąż pozostawały zamknięte.
18 listopada, władze macedońskie zaczęły arbitralnie ograniczać przejście przez południową granicę z Grecją, pozwalając na przekroczenie jej tylko osobom pochodzącym z Afganistanu, Syrii i Iraku. Inne osoby, także te pochodzące z Erytrei i Iranu, zostały zatrzymane. Pomimo tego, tysiące uchodźców i migrantów wciąż docierają do granicy.
Napięcia wzrastały od soboty, kiedy ukończono budowę ogrodzenia wzdłuż granicy, gdzie rozlokowano policję macedońską. Używała granatów hukowych, a migranci i uchodźcy rzucali w ich kierunku kamienie, raniąc przy tym kilku policjantów.
Gumowe kule mogą powodować poważne obrażenia, w szczególności kiedy trafiają w głowę i górną część tułowia. Są dozwolone tylko, jeśli skierowane są wyłącznie do osób stosujących przemoc, i tylko wtedy, kiedy inne środki nie pomogły ich zatrzymać. Nigdy nie mogą być używane w stosunku do grupy i być stosowane jako środek rozpędzający tłum.
Tysiącom osób odmówiono dostępu do procedury azylowej i zostali pozostawieni samym sobie w dramatycznych warunkach.  Niektóre z osób, które próbowały nieregularnie przekroczyć granicę, zostały siłą zawrócone przez macedońską policę do greckiej granicy.
Pomimo niewielkiej poprawy całego systemu, w Grecji wciąż trudno jest ubiegać się o nadanie statusu uchodźcy. Warunki życia dla osób ubiegających się o azyl pozostają powodem do niepokoju. W dalszym ciągu mają miejsce systematyczne zbiorowe wydalenia uchodźców i migrantów oraz zawracanie wzdłuż granicy lądowej z Turcją.
– Każdy kto poszukuje azylu, ma do tego prawo, niezależnie od pochodzenia. Państwa są zobowiązane do traktowania osób poszukujących azylu z szacunkiem i godnością – dodała Górecka.
– To kolejny przykład potwierdzający porażkę Europy w radzeniu sobie z kryzysem uchodźczym. W Grecji, Turcji oraz państwach bałkańskich los uchodźców tylko ulegnie pogorszeniu, jeśli  państwa UE nie zmierzą się z tym problemem i nie odpowiedzą na niego w skoordynowany sposób.