Maraton Pisania Listów: Dobra wiadomość z Nikaragui

Zakończenie śledztwa toczącego się przeciwko tym dziewięciu działaczkom jest ogromnym osiągnięciem i w ogromnej części udało się to osiągnąć dzięki kampanii, którą zorganizowały same kobiety, by uświadomić ludziom jakiemu zastraszeniu były poddawane. Mocno wierzymy, że również praca sekcji, grup, jak i pojedynczych członków Amnesty International odegrała fundamentalną rolę w podjęciu decyzji o zamknięciu sprawy, co same kobiety mocno i wielokrotnie to podkreślały. Ogromne dzięki dla wszystkich, którzy pracowali z nami nad tą sprawą, w tym osobom, które napisały listy podczas Maratonu Pisania Listów 2009.
tłum. Agata Basińska