Marzanna Pogorzelska laureatką nagrody im. Ireny Sendlerowej “Za naprawianie świata”

Nagroda -Za naprawianie świata- powstała z inicjatywy Stowarzyszenia -Dzieci Holocaustu- w Polsce i amerykańskiej fundacji -Life in a Jar-. O nagrodę (w wysokości 10 tys. dolarów) ubiegać się mogą nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce i USA, którzy aktywnie uczestniczą w życiu swojej szkoły i społeczności lokalnej oraz wychowują młodzież w duchu tolerancji i propagują te wartości i postawy, które reprezentowała Irena Sendlerowa.
Co roku wyróżnieniem tym uhonorowany zostaje jeden nauczyciel w Polsce i jeden w Ameryce. Irena Sendlerowa – patronka nagrody, urodziła się 15 lutego 1910 roku w Warszawie. Podczas II wojny światowej kierowała referatem dziecięcym konspiracyjnej Rady Pomocy Żydom -Żegota- (organizacji społecznej Polskiego Państwa Podziemnego). Wraz ze współpracowniczkami uratowała blisko 2500 dzieci z warszawskiego getta, a ich prawdziwe nazwiska przechowała w zakopanych w ziemi słoikach. Po wojnie kontynuowała pracę społeczną (m.in. w Polskim Czerwonym Krzyżu, Wydziale Opieki Społecznej Urzędu Miasta Warszawy) oraz dydaktyczną (w szkole pielęgniarskiej).
Irena Sendlerowa została uhonorowana min. Orderem Orła Białego, nagrodą im. Jana Karskiego, otrzymała honorowe obywatelstwo Izraela. Do ostatnich dni życia mieszkała w domu opieki przy klasztorze oo. Bonifratów na Nowym Mieście w Warszawie. Pierwszymi laureatami byli Norman Conard z Union Town w stanie Kansas i Robert Szuchta, nauczyciel historii z LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie – wybrała ich osobiście Irena Sendlerowa. Polską laureatką nagrody była w 2008 roku Anna Janina Kloza z VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, a w 2009 roku zdobyła ją współzałożycielka i dyrektor szkoły -TAK- w Opolu Beata Maliszkiewicz.
Partnerami programu są Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. Konkurs został objęty patronatem Minister Edukacji Narodowej, Katarzyny Hall.