Materiał edukacyjny: MIESZKANIE JEST PRAWEM CZŁOWIEKA

Pojęcie godności leży u podstaw człowieczeństwa. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka stanowi, że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw.
Jednakże, w dużej mierze ze względu na ubóstwo, ideał ten nie stał się jeszcze rzeczywistością. Miliony osób na świecie, które mieszkają w nieodpowiednich warunkach, są pozbawiane swojej godności.
Ludzie żyjący w slumsach i nieformalnych osiedlach doświadczają również dyskryminacji. W niektórych krajach są traktowani jak przestępcy i często separuje się ich od reszty społeczeństwa. Większości z nich odmawia się prawa do udziału w procesie podejmowania decyzji, które będą miały ogromny wpływ na ich życie.
Materiał edukacyjny Mieszkanie jest prawem człowieka ma na celu umożliwienie młodym ludziom zrozumienia, że mieszkanie jest prawem człowieka. Zachęca ich do skorzystania z możliwości wypowiadania się, domagania się należnych im praw i podejmowania działania w sprawach dla nich ważnych.
Materiał został wyprodukowany w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego Edukacja dla Godności, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej (DCI-NSAED/2009/72).