Twój głos ma moc, projekt edukacyjny.

Materiał edukacyjny „Twój głos ma MOC! Młodzi ludzie bronią praw człowieka”

W ramach projektu „Twój głos ma MOC! Młodzi ludzie bronią praw człowieka” powstał materiał edukacyjny o tym samym tytule poświęcony kryzysowi praworządności Polsce. Poruszymy w nim m.in. problematykę niezależności sądownictwa, wolności słowa i dyskryminacji grup mniejszościowych.

Jakie treści zawiera publikacja?

Jednym z głównych rezultatów projektu „Twój głos ma MOC! Młodzi ludzie bronią praw człowieka” jest materiał edukacyjny poświęcony kryzysowi praworządności w Polsce. Każdy rozdział składa się z części merytorycznej, która pozwoli ci zrozumieć dane zagadnienie oraz wyjaśni skomplikowane pojęcia, oraz z części metodologicznej, czyli scenariuszy zajęć, dzięki którym możesz wprowadzić temat podczas zajęć z młodzieżą (i nie tylko) w kreatywny i włączający sposób. Części tematyczne publikacji to:

 • Prawa człowieka i praworządność
 • Niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziów
 • Wolność słowa i wolność zgromadzeń
 • Mechanizmy dyskryminacji na przykładzie sytuacji osób LGBTQIA w Polsce
 • Prawa seksualne i reprodukcyjne

oraz

 • Aktywizm na rzecz praw człowieka, czyli propozycja 3-dniowych warsztatów z projektowania kampanii metodą design thinking. Rozdział wyjaśnia każde ćwiczenie krok po kroku, które możesz bez obaw wykorzystać w pracy z młodzieżą, by mogła samodzielnie zaprojektować swoją własną kampanię społeczną!

Dla kogo przeznaczona jest publikacja?

Materiał edukacyjny koncentrujący się na sytuacji praw człowieka w Polsce skierowany jest do:

 • Każdej zainteresowanej osoby, która chce zrozumieć aktualne wydarzenia w Polsce lub pogłębić swoją wiedzę na temat wyżej wymienionych zagadnień.
 • Wszystkich osób poszukujących jasnego i prostego scenariusza zajęć, który pozwoli poprowadzić grupę w tworzeniu własnej kampanii społecznej z wykorzystaniem metody design thinking.
 • Nauczycielek_nauczycieli i osób zaangażowanych w edukację pozaformalną, którzy_które chcą się dowiedzieć, jak w angażujący sposób rozmawiać z młodzieżą o sytuacji społeczno–politycznej i wyzwaniach prawoczłowieczych w naszym kraju.
 • Każdej osoby, która szuka informacji na temat praw człowieka w kontekście aktualnych wyzwań, takich jak np. pandemia COVID-19, kryzys klimatyczny, prawa człowieka w Internecie czy bezpieczeństwo osób działających na rzecz praw człowieka.
 • Każdej osoby, która chce zrozumieć:
  czym są prawa człowieka, praworządność, niezawisłość sędziowska, wolność słowa, poprawność polityczna, wolność zgromadzeń, stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja, prawa seksualne i reprodukcyjne oraz aktywizm;
  kim są obrońcy_obrończynie praw człowieka, osoby LGBTQIA;
  jakie są zasady działania sądów w Polsce, międzynarodowe wymogi w zakresie praw człowieka oraz standardów Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących kompleksowej edukacji seksualnej, fakty na temat aborcji oraz cechy praworządnego państwa.

Jak powstał materiał edukacyjny?

Publikacja powstała metodą aktywnego uczestnictwa. Zaproponowane przez ekspertów_ekspertki treści i ćwiczenia, były wykorzystywane w pracy z młodzieżą. Wnioski płynące z tego pilotażu zostały uwzględnione w ostatecznej wersji materiału.


program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Publikacja powstała w ramach projektu „Twój głos ma MOC! Młodzi ludzie bronią praw człowieka” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Projekt realizowany we współpracy z Amnesty International Norway.

Czytaj więcej o projekcie Twój głos ma MOC!